DIV (float) - problem z przesuwaniem


(system) #1

(mario@) #2

Z #right_bg wywal float: right.

Mała uwaga - trzy rzeczy dość mocno rzuciły mi się w oczy.

W dokumencie tylko raz można odwołać się do danego #id (pozmieniaj to na klasy - right_bg, right_top itp.) .

??