Divinity II, umiejętność zionięcie ogniem


(Te3ste3r) #1

Czy to jakiś błąd że cały czas jest 0% szansy na podpalenie, a czas podpalenia zmienia się co dwa poziomy.