Dla czego nie tworzy tabel?


(Radmistrz2) #1

Witam. Mam taki skrypt:

<?php

  // serwer

  $mysql_server = "localhost";

  // admin

  $mysql_admin = "mp3ki_radmistrz2";

  // has³o

  $mysql_pass = "12345";

  // nazwa baza

  $mysql_db = "mp3ki_szukaj";

  // nawi¹zujemy po³¹czenie z serwerem MySQL

  @mysql_connect($mysql_server, $mysql_admin, $mysql_pass)

  or die('Brak po³¹czenia z serwerem MySQL.');

  // ³¹czymy siê z baz¹ danych

  @mysql_select_db($mysql_db)

  or die('B³¹d wyboru bazy danych.');


$zapytanie = 'CREATE TABLE linki (id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, link text, nazwa text, rozmiar text, pobrany integer, PRIMARY KEY(id))';

mysql_query(["$zapytanie"]);

?>

Co jest nie tak że nie tworzy mi tabel??


(Suck) #2

bo ma być

mysql_query($zapytanie);

a nie tak jak ty masz u siebie

to jest zmienna wiec nie podajesz jej w " " ani w []


(Szwejas2) #3

Proponowałbym zmienić tabelę. Linki na varchar(70), rozmiar na int.

błąd jest tutaj:

mysql_query($zapytanie); // bez cudzysłowiów i nawiasów kwadratowych