Dlaczego "margin-right" nie działa?


(lutum2012) #1

kod html:

start

nowe

kod css:

.top {

width: 110px;

height: 40px;

font-family: verdana;

font-size: 16px;

color: white;

line-height: 40px;

text-align: center;

text-decoration: none;

background-color: #5395b8;

float: left;

margin-right: 1px;

}

.top:hover {

height: 38px;

}

topmenu {

position: absolute;

top: 0px;

margin-right: 20%;

width: 580px;

}


(Grzesie K) #2

Ustawiasz margines na elementu pozycjonowanego absolutnie.


(lutum2012) #3

więc “absolute” na co zamienić?


(Pablo_Wawa) #4

Może samo

right: 20%;

(bez margin-) wystarczy?


(lutum2012) #5

Działa, a co zrobić by na mniejszych monitorach menun nie wchodziło na logo?


(Pablo_Wawa) #6

Może zmień

width: 580px;

np. na

width: 60%;

lub mniej. Nie wiem, czy to pomoże, bo nie sprawdziłem tego.