Dlaczego n ma takie możliwości?


(Rbb1) #1

sadasdasdsad

sadasdasdas

dasdsadasdasdsadas

dasdasdasdasdasdas

dasdasdasdasddsadas

ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็

Zakrywa napisy na górze, dziwne, prawda?

To jest błąd, czy celowy zamiar :?:

Inne znaki też mają taką możliwość :?:

Jaki sposób jest na otrzymanie takiej właściwości :?:

Jak nazywa się ten znak/jego właściwości :?:


(Art Tur) #2

Pierwszy raz widzę coś takiego :o Jaką Ty to czcionką pisałeś? W google taki znaczek wkleiłem - to dopiero las wyszedł :smiley:


(ra-v) #3

Link

Hehehe zabezpieczenie.

Mi nic nie zakrywa.

[dodane 23:35]

No tak w Operze i Chrome nie zakrywa, ale w IE jest taki efekt jak piszesz. We FF jest też dość ciekawie.


(stream) #4

Nawet dobreprogramy.pl się zepsuły z wyglądu na stronie głównej przez to coś…


(Pampali) #5

W pierwszej chwili myślałem że chrome po aktualizacji się wywala, ale to samo jest na lisku.

Znalazłem coś takiego:


(Rbb1) #6

W Chrome zakrywa, w oryginalnej przeglądarce od Androida już nie


(ProTofik) #7

T̟̘̃̀ͤ͐͗ͩǒ͍̭ͯ͐ͥ ̠̟͊̃̅ͧ̋̇͗j̘̮̳̤̗͈̘̰ͤͧ͂e̱̘̜̘̣̋ͧͩs͓̘͂̊̆̑͂t̞̫̟̦̋̒͛ͩ͊̎̋̃ ̯̣̥̘̯̗͛̽̓͌ͦͥt̯̭̼̩ͣ̀ͤå͚̦̠͙̜̳̊̇ͩͬ̆ͪ̔̐ͅk̠̙͔͙͖̳͔̹̐ ͓̮͒͑ͤ̏ͮw̘̺̼ͣ̓͆ͨ ̩͉̪̙͆̂͛ͣ͛̾̚t̻̖̖̪͂͌̊ͭ͑͌y͖̖̯̘̭̳͈ͧͬ͊̏ͨ͌ͅm͓̪̠͇̦̘̯̊͑̄ͅ ͈̪̃̑̀̂͑̚d̹̻ͭ̄ͧ͗̐̅ẓ̯̳͉̖ͮ̎͊̇̊̌ͬͫͅi̦̖͑w͍̅ͤ̍̾n̩͖͙̱̳ͦ̇ͧ̄́̏̊͋ͣẹ̬̌ͨ̊͐̈́̾̆̃ͯǧ͈̪͍͍̲̗̫̅ͪ̇̚o͕̞͊͐ͮ̓

http://eeemo.net/


(sla17) #8

Wow, pierwszy raz Opera się nie wykłada tam, gdzie FF :wink:

Dziwne, rzeczywiście - ale co to jest pojęcia nie mam :wink:


(Rbb1) #9

Czyli dałoby się w jakiś sposób dać jeszcze więcej tych “tone marks/vowels” na górze?