Dlaczego stopka mi się nie wyśrodkowuje?


(Squall Ask) #1

(jacko1998) #2

W divie, w którym trzymasz stopkę dodaj

text-align: center;

a do stopki dodaj

margin: auto;

(Squall Ask) #3

wciąż nie działa :confused:


(jacko1998) #4

Wrzuć cały kod HTML&CSS na JSBIN

// Zmień kodowanie z iso-88… na utf-8


(Squall Ask) #5

http://jsbin.com/EtAYoPIX/1/edit