DLOADER-EV TROJAN jak usunąć

Proszę o tą samą pomoc.

Nie podpinaj się pod cudze temat - wydzielam

usuń wpisy HJT

Pobierz program SDFix

nie moge użyć ani SDFIX ani ComboFIX.

  1. Przy odpaleniu SDFix`a w trybie awaryjnym postępuję zgodnie z podaną instrukcją i po wciśnięciu “Y” pokazuję mi się plansza gdzie chce mi wgrać jaKieś 3 pliki do katalogu “C:\Windows\System32” jeden z plików nazywa się xp.exe.

  2. Przy odpaleniu ComboFix piszę mi:

"Please Wait

ComboFix is preparing to run."

Po czym pokazuję się plansza “Current date is 2007-11-19. This copy of ComboFix has expired”.

Próbowałem znaleźć nowszą wersję ale nie mogę.

Po usunięciu tych wpisów

"O4 - HKLM…\Run: [Win Messenger] messenger.exe

O4 - HKLM…\RunServices: [Win Messenger] messenger.exe

O23 - Service: Crypkey License - Unknown owner - crypserv.exe (file missing)"

, bo wpis svchost mi nagle zniknal pokazalo mi sie Centrum Zabezpieczeń XP i nie widzi mi wcale programu antywirusowego ani zapory.

Proszę o pomoc.

Z góry dziękuję

P.S. Przepraszam że podpialem sie pod cudzy temat.

Daj nowy log z HJT + Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update + raport ze skanu :wink:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:31:46, on 2007-11-19

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\aaLogger.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0\bin\fbguard.exe

C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\NTServApp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\slssvc.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\mqsvc.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\WINDOWS\system32\mqtgsvc.exe

C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0\bin\fbserver.exe

C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\PROGRA~1\HEWLET~1\Shared\HPQTOA~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Acronis\TrueImageWorkstation\TrueImageMonitor.exe

C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe

C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Pavilion Webcam\HPWebcam.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\KhalShared\KHALMNPR.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\TC PowerPack\totalcmd.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.hp.com/

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM…\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /nodetect

O4 - HKLM…\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [QPService] “C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Cpqset] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Default Settings\cpqset.exe

O4 - HKLM…\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] CHDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM…\Run: [nod32kui] “C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe” /WAITSERVICE

O4 - HKLM…\Run: [smcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM…\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [TrueImageMonitor.exe] C:\Program Files\Acronis\TrueImageWorkstation\TrueImageMonitor.exe

O4 - HKLM…\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM…\Run: [intelZeroConfig] “C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe”

O4 - HKLM…\Run: [intelWireless] “C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe” /tf Intel PROSet/Wireless

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] “C:\Program Files\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe”

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Pavilion Webcam Tray Icon.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Pavilion Webcam\HPWebcam.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Rapget - D:\Inne\Śmieci\rapget124\rapget.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MIC273~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15031/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupda … 7878995125

O16 - DPF: {6B75345B-AA36-438A-BBE6-4078B4C6984D} (HpProductDetection Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/i … ection.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microso … 1170915203

O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/s … DEXAXO.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su/ocx/15031/CTPID.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{3DD9B619-6464-47F8-8E92-16388A6521C9}: NameServer = 10.0.0.50

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: PCANotify - PCANotify.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: ArchestrA Logger (aaLogger) - Invensys Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\aaLogger.exe

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: AddFiltr - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\AddFiltr.exe

O23 - Service: Urządzenie mobilne Apple (Apple Mobile Device) - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: BR.AS.VersionChangerService - Bernecker + Rainer, Industrie-Elektronik Ges.m.b.H., A-5142 Austria, Europe - C:\WINDOWS\system32\BR.AS.VersionChangerService.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Firebird Guardian - DefaultInstance (FirebirdGuardianDefaultInstance) - FirebirdSQL Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0\bin\fbguard.exe

O23 - Service: Firebird Server - DefaultInstance (FirebirdServerDefaultInstance) - FirebirdSQL Project - C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0\bin\fbserver.exe

O23 - Service: FS Service Control - Wonderware Corporation - C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\NTServApp.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Usługa iPod (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: SQL Server (SQLEXPRESS) (MSSQL$SQLEXPRESS) - Unknown owner - c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSQLEXPRESS (file missing)

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Pro Business 2007\Win32\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Pro Business 2007\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Wonderware SuiteLink (slssvc) - Invensys Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\slssvc.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall Pro (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Wonderware NetDDE Helper (WWNetDDE) - Invensys Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\ArchestrA\wwnetdde.exe

AVG - FIRST SCAN


AVG Anti-Spyware - Scan Report


  • Created at: 01:59:25 2007-11-19

  • Scan result:

:mozilla.215:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.305:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.476:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.477:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.478:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.479:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.480:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.481:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.482:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.483:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.484:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.485:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.486:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.487:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.488:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.489:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.490:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.491:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.492:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.493:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.494:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.495:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.496:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.497:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.498:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.499:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.500:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.501:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.502:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.503:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.504:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.505:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.506:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.507:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.508:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.509:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.510:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.511:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.512:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.513:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.514:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.515:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.516:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.517:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.518:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.519:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.520:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.521:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.59:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.60:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.61:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.629:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.63:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.644:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.64:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.65:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.668:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.66:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.67:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.68:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.69:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.70:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.71:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.72:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.73:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.74:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.75:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.76:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.77:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.78:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.79:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.80:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.81:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.82:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.83:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.84:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

C:\Documents and Settings\Twardy\Cookies\twardy@2o7[2].txt -> TrackingCookie.2o7 : No action taken.

:mozilla.195:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

:mozilla.196:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

:mozilla.733:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

:mozilla.735:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

:mozilla.736:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : No action taken.

:mozilla.386:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adobe : No action taken.

:mozilla.941:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adtech : No action taken.

:mozilla.933:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.

:mozilla.934:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.

:mozilla.935:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.

:mozilla.936:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : No action taken.

:mozilla.172:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Atdmt : No action taken.

:mozilla.288:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Atdmt : No action taken.

:mozilla.616:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Bfast : No action taken.

:mozilla.617:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Bfast : No action taken.

:mozilla.795:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.796:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.797:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.798:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.799:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.800:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : No action taken.

:mozilla.352:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Dealtime : No action taken.

:mozilla.107:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Doubleclick : No action taken.

:mozilla.85:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Doubleclick : No action taken.

:mozilla.206:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Esomniture : No action taken.

:mozilla.846:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Esomniture : No action taken.

:mozilla.944:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Esomniture : No action taken.

:mozilla.756:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Etracker : No action taken.

:mozilla.679:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.714:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.724:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.856:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.878:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.92:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : No action taken.

:mozilla.211:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.309:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.753:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.754:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : No action taken.

:mozilla.191:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hotlog : No action taken.

:mozilla.529:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hotlog : No action taken.

:mozilla.298:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Imrworldwide : No action taken.

:mozilla.299:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Imrworldwide : No action taken.

:mozilla.684:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Imrworldwide : No action taken.

:mozilla.685:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Imrworldwide : No action taken.

:mozilla.382:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Information : No action taken.

:mozilla.297:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Ivwbox : No action taken.

:mozilla.704:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Ivwbox : No action taken.

:mozilla.301:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Komtrack : No action taken.

:mozilla.302:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Komtrack : No action taken.

:mozilla.287:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Mediaplex : No action taken.

:mozilla.86:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Mediaplex : No action taken.

:mozilla.7:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Netflame : No action taken.

C:\Documents and Settings\Twardy\Cookies\twardy@ssl-hints.netflame[1].txt -> TrackingCookie.Netflame : No action taken.

:mozilla.205:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Overture : No action taken.

:mozilla.937:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Overture : No action taken.

:mozilla.938:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Overture : No action taken.

:mozilla.315:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Pointroll : No action taken.

:mozilla.316:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Pointroll : No action taken.

:mozilla.317:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Pointroll : No action taken.

:mozilla.318:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Pointroll : No action taken.

:mozilla.313:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : No action taken.

:mozilla.314:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : No action taken.

:mozilla.381:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : No action taken.

:mozilla.349:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revsci : No action taken.

:mozilla.350:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revsci : No action taken.

:mozilla.353:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revsci : No action taken.

:mozilla.354:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revsci : No action taken.

:mozilla.634:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.635:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.636:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.637:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.638:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.640:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : No action taken.

:mozilla.251:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.252:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.253:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.254:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.368:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.397:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.606:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.748:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.749:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

C:\Documents and Settings\Twardy\Cookies\twardy@skype[1].txt -> TrackingCookie.Skype : No action taken.

:mozilla.244:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Spylog : No action taken.

:mozilla.320:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.364:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.365:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.366:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.367:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.368:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.369:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.370:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.371:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.372:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.373:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.374:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.375:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.376:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.377:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.378:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.379:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.380:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : No action taken.

:mozilla.945:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statistik-gallup : No action taken.

:mozilla.51:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.63:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.64:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.65:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.66:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

C:\Documents and Settings\Twardy\Cookies\twardy@tradedoubler[1].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : No action taken.

:mozilla.112:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : No action taken.

:mozilla.91:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : No action taken.

:mozilla.173:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrends : No action taken.

:mozilla.173:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrends : No action taken.

:mozilla.976:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : No action taken.

:mozilla.192:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yadro : No action taken.

:mozilla.204:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.217:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.218:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.219:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.220:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.221:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : No action taken.

:mozilla.213:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : No action taken.

:mozilla.214:C:\Documents and Settings\Twardy\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\Nowy\rwx2fv4u.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : No action taken.

::Report end

Nie ma się czym mratwić jest Ok

Pamiętaj! !!

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222