Długi czas ładowania i zamykania systemu zwolnione aplikacje

Witam! Ja po raz pierwszy. Zrobiłem loga bo już wszystkiego próbowałem i cały czas coś jest nie tak. Komp jest czysty (przeskanowany Kasperskim) ale mimo to coś go muli. Loguje się wolno, wyłącza tez zajebiście wolno. Prawie każda aplikacją uruchamia się 2 razy dłużej. Często się zwiesza jakiś program przy starcie, np Opera, albo Subedit

Logfile of HijackThis v1.99.1 

Scan saved at 16:22:49, on 2006-03-11 

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600) 

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106) 


Running processes: 

C:\WINDOWS\System32\smss.exe 

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe 

C:\WINDOWS\system32\services.exe 

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe 

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe 

C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE 

C:\WINDOWS\Explorer.EXE 

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe 

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe 

C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe 

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe 

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe 

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE 

C:\Program Files\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe 

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe 

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe 

D:\NET\Różne\PCBoost + Keygen\PcBoost.exe 

D:\NET\Programy do ściągania\utorrent.exe 

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe 

C:\Program Files\Konnekt\konnekt.exe 

C:\Program Files\Opera\Opera.exe 

C:\Program Files\TC PowerPack\totalcmd.exe 

C:\WINDOWS\System32\oodag.exe 

C:\Program Files\OO Software\Defrag Professional\oodcnt.exe 

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\THUNDE~1.EXE 

C:\DOCUME~1\UKASZ~1\USTAWI~1\Temp\_tc\HijackThis.exe 


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.findthewebsiteyouneed.com 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.winamp.com/skins/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx 

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - (no file) 

O2 - BHO: (no name) - {6001CDF7-6F45-471b-A203-0225615E35A7} - (no file) 

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll 

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx 

O4 - HKLM\..\Run: [Smapp] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smtray.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup 

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link Air Utility] C:\Program Files\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kav.exe" /minimize 

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto 

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s 

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe" 

O4 - HKCU\..\Run: [PcBoost] D:\NET\Różne\PCBoost + Keygen\PcBoost.exe 

O4 - HKCU\..\Run: [µTorrent] "D:\NET\Programy do ściągania\utorrent.exe" 

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE 

O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe 

O8 - Extra context menu item: &NeoTrace It! - C:\PROGRA~1\NEOTRA~1\NTXcontext.htm 

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm 

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm 

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll 

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe 

O9 - Extra button: NeoTrace It! - {9885224C-1217-4c5f-83C2-00002E6CEF2B} - C:\PROGRA~1\NEOTRA~1\NTXtoolbar.htm (file missing) (HKCU) 

O10 - Hijacked Internet access by New.Net 

O10 - Hijacked Internet access by New.Net 

O10 - Hijacked Internet access by New.Net 

O10 - Hijacked Internet access by New.Net 

O10 - Hijacked Internet access by New.Net 

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll 

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - C:\PROGRA~1\Stardock\OBJECT~2\WINDOW~1\wbsrv.dll (file missing) 

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe 

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\SYSTEM32\GEARSEC.EXE 

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe 

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal Pro\kavsvc.exe 

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe 

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe 

O23 - Service: WZCBDL Service (WZCBDLService) - D-Link - C:\Program Files\WZCBDL Service\WZCBDLS.exe
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku folder, który podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Odpal LSP-Fix zaznacz “I know what I’m doing” następnie w okienku Keep zaznacz plik newdotnet… i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish