Długi start komputera

Witam.Mam problem z długim uruchamieniem się komputera.Stosowałem optymalizacje z działu poradniki nic nie pomaga czas startu się nie zmienia.Powyłanczałem usługi,wyczysciłem autostart,wyczyściłem rejestr,

zdefragmentowałem dysk itd. Komputer kiedy go kupiłem włanczał się w ok 20 sekund.Teraz uruchamia się około 2-3 minut.Najdłużej widze niebieski ekran ten z napisem i logiem microsoft i zapraszamy.Czym to jest spowodowane?Prosze o pomoc.

zrób defragmentację rejestru

 1. Startujesz do Konsoli Odzyskiwania

 2. W linii komend wpisujesz następujące polecenia (po każdym ENTER):

cd c:\windows\system32\config

ren system system.old

copy system.old system

w drugim polceniu jak dam enter pisze że nie może uzyskać dostepu do pliku bo jest on używany przez inny proces

rób to z konsoli odzyskiwania Windows a nie z wiersza poleceń

zrobiłem to z konsoli odzyskiwania ale nie przynisoło to efektów.

Może syf. Wrzuć logi.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:37:08, on 2007-01-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

E:\Program Files\Norton GoBack\GBPoll.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

e:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Creative\Mouse Optical\mouse_2k.exe

E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

E:\Program Files\Norton GoBack\GBTray.exe

E:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Marcin\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.516\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - E:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: Alcohol Toolbar Helper - {52D06F97-5511-43FA-8FDA-C481864FD26E} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O3 - Toolbar: Alcohol Toolbar - {4C4E7CDB-5BFC-4D74-83E2-8AE659B7EDA2} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMouse] C:\Program Files\Creative\Mouse Optical\mouse_2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "e:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe"

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Norton GoBack.lnk = E:\Program Files\Norton GoBack\GBTray.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - E:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - E:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - e:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - e:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5FF9E66D-E2B1-4E1C-85FD-7B6F00981102}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5FF9E66D-E2B1-4E1C-85FD-7B6F00981102}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - E:\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: GoBack Polling Service (GBPoll) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton GoBack\GBPoll.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - e:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Usuń w HijackThis.

Po wykonaniu możesz pokazać nowy log z hjt oraz SilentRunners.

Przejrzyj "ZBĘDNIKI " w autostarcie oraz Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:53:49, on 2007-01-01

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

E:\Program Files\Norton GoBack\GBPoll.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

e:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Creative\Mouse Optical\mouse_2k.exe

E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

E:\Program Files\Norton GoBack\GBTray.exe

E:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Marcin\USTAWI~1\Temp\Rar$EX21.062\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - E:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: Alcohol Toolbar Helper - {52D06F97-5511-43FA-8FDA-C481864FD26E} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Alcohol Toolbar - {4C4E7CDB-5BFC-4D74-83E2-8AE659B7EDA2} - C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [CreativeMouse] C:\Program Files\Creative\Mouse Optical\mouse_2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "e:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe"

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Norton GoBack.lnk = E:\Program Files\Norton GoBack\GBTray.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - E:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - E:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - e:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - e:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5FF9E66D-E2B1-4E1C-85FD-7B6F00981102}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{5FF9E66D-E2B1-4E1C-85FD-7B6F00981102}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - E:\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: GoBack Polling Service (GBPoll) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton GoBack\GBPoll.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - e:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"AtiTrayTools" = ""C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe"" ["Ray Adams"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"avgnt" = ""E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min" ["Avira GmbH"]

"CreativeMouse " = "C:\Program Files\Creative\Mouse Optical\mouse_2k.exe" [empty string]

"Zone Labs Client" = ""e:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"" ["Zone Labs, LLC"]

"AtiPTA" = "atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "bho2gr Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll" ["Headlight Software, Inc."]

{52D06F97-5511-43FA-8FDA-C481864FD26E}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Alcohol Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

Log z silenta jest ucięty. Poczekaj aż program skończy robić log, poinformuje wtedy odpowiednim komunikatem i dopiero wtedy wklej go na forum.

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"AtiTrayTools" = ""C:\Program Files\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe"" ["Ray Adams"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Cmaudio" = "RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd" [MS]

"avgnt" = ""E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min" ["Avira GmbH"]

"CreativeMouse " = "C:\Program Files\Creative\Mouse Optical\mouse_2k.exe" [empty string]

"Zone Labs Client" = ""e:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"" ["Zone Labs, LLC"]

"AtiPTA" = "atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8}\(Default) = "*_" (unwritable string)

 -> {HKLM...CLSID} = "bho2gr Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll" ["Headlight Software, Inc."]

{52D06F97-5511-43FA-8FDA-C481864FD26E}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Alcohol Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"

 -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~2\AxShlex.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]

"{5EC3EA89-4453-4416-A78B-65F689DC2048}" = "Goback Drives"

 -> {HKLM...CLSID} = "Goback Drives"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Norton GoBack\GBDrvShX.dll" [null data]

"{6809E580-A3A7-11D1-9A00-00A0C945B006}" = "GoBack Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "GoBack Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Norton GoBack\ShellExt.dll" ["Symantec Corporation"]

"{45AC2688-0253-4ED8-97DE-B5370FA7D48A}" = "Shell Extension for Malware scanning"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for Malware scanning"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\AntiVir PersonalEdition Classic\shlext.dll" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

GoBack\(Default) = "{6809E580-A3A7-11D1-9A00-00A0C945B006}"

 -> {HKLM...CLSID} = "GoBack Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Norton GoBack\ShellExt.dll" ["Symantec Corporation"]

Shell Extension for Malware scanning\(Default) = "{45AC2688-0253-4ED8-97DE-B5370FA7D48A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for Malware scanning"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\AntiVir PersonalEdition Classic\shlext.dll" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Shell Extension for Malware scanning\(Default) = "{45AC2688-0253-4ED8-97DE-B5370FA7D48A}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for Malware scanning"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\AntiVir PersonalEdition Classic\shlext.dll" ["H+BEDV Datentechnik GmbH"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoSMMyDocs" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{User Configuration|Administrative Templates|Start Menu and Taskbar|

Remove Documents menu from Start Menu}


"NoSMConfigurePrograms" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


"NoLowDiskSpaceChecks" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}


"DisableStatusMessages" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{unrecognized setting}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Marcin\Dane aplikacji\Opera\Opera\profile\skin\50737-lo-tree.bmp"Startup items in "Marcin" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"DSLMON" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe" [empty string]

"Norton GoBack" -> shortcut to: "E:\Program Files\Norton GoBack\GBTray.exe" ["Symantec Corporation"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{4C4E7CDB-5BFC-4D74-83E2-8AE659B7EDA2}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Alcohol Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{4C4E7CDB-5BFC-4D74-83E2-8AE659B7EDA2}" = "Alcohol Toolbar"

 -> {HKLM...CLSID} = "Alcohol Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alcohol Toolbar\v3.2.0.0\Alcohol_Toolbar.dll" [null data]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040}\

"ButtonText" = "Run WinHTTrack"

"MenuText" = "Launch WinHTTrack"

"CLSIDExtension" = "{86529161-034E-4F8A-88D2-3C625E612E04}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinHTTrackLauncher Class"

          \InProcServer32\(Default) = "e:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll" [null data]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


AntiVir PersonalEdition Classic Guard, AntiVirService, "E:\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe" ["AVIRA GmbH"]

AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler, AntiVirScheduler, "E:\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe" ["Avira GmbH"]

GoBack Polling Service, GBPoll, ""E:\Program Files\Norton GoBack\GBPoll.exe"" ["Symantec Corporation"]

Pml Driver HPZ12, Pml Driver HPZ12, "C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe" ["HP"]

StarWind iSCSI Service, StarWindService, "e:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]

TrueVector Internet Monitor, vsmon, "C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe -service" ["Zone Labs, LLC"]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

HP Standard TCP/IP Port\Driver = "HpTcpMon.dll" ["Hewlett Packard"]

Language Monitor\Driver = "hpz3l054.dll" ["Hewlett-Packard Company"]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 152 seconds, including 10 seconds for message boxes)

Jest ok.

Poczytaj materiały, do których linki podałem w jednym z poprzednich moich postów. Np. o programie BootVis.

bootvist używałem nie pomógł a jedna z jego funkcji nie chciała działać.

Dlaczego u innych komputer często nawet dużo gorszy uruchamia się szybciej i do tego z wieloma programami w autostarcie i wszystkimi usługami.Może to kwestia jakiegoś podzzespołu w komputerze.Optymalizacje biosu też robiłem.Najbardziej dziwi mnie to że jak go kupiłem i wlaczyłem xp załadował sie w 20 sek. teraz to juz jest tragedia z wyłanczaniem było podobnie.

http://portal.centrumxp.pl/forums/post/336194.aspx

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=103935

Zastosowałem się do tego system startuje minimalnie szybciej.Sa nieraz problemy z wyłanczaniem zawiesza się na niebieskim ekranie.

miałem swego czasu podobne problemy, może nie w tak ostrej formie,

również z wyłączaniem;system moze mieć problemy z zapisaniem i

wgraniem osobistych ustawień z klucza HKCU; plik NTUser, w którym

są zapisane, może być mocno sfragmentowany; włącz analizę stopnia

fragmentacji w systemowym defragmentatorze, wyświetli ci najbardziej

pofragmentowane pliki, sprawdż, czy nie ma wśród nich tego pliku;

a na razie możesz spróbować polecenia defrag X: -b z wiersza

polecenia do defragmentacji plików bootowania(X- part.syst.)

Zdefragmentowałem dysk w trybie awaryjnym.Wyłaczyłem na ten czas plik wymiany.Ten plik faktycznie znajdował sie na liscie najbardziej pofragmentowanych zamyka się teraz normalnie thx.Z uruchamianiem dalej mam problem.Co robi windows w czasie gdy pokazuje się niebieskie tło na ekranie przy włanczaniu ?

Popatrz do SETUPU.Kliknij BOOT SEQUENCEM i ustaw na C:,A: Komputer będzie szukał Windowsa z dysku lokalnego,a nie ze stacji dyskietek. To też jest dobre na dyskietki:Komputer nie będzie pokazywał błędu: Non - System disk or disk error/Replace and strike any key when redy? Wreszcie możesz zostawiać dyskietki w napędzie.

Doskonale wiem o bootowaniu mam ustawione odpowiednio choć za bardzo to startu kompa nie przyśpiesza.

z tego, co piszesz o twoim wynika, że nic nie robi, odpoczywa!

a poważnie to chyba po załadowaniu sterowników i usług systemowych

ładuje winlogon, który z kolei ładuje lsass i services. exe, skrypty

logowania itd; ale ponieważ wiele wątków jest wykonywanych

równocześnie(dla użytkownika oczywiście, nie w rzeczywistości)

“wąskie gardło” może być wszędzie - któraś z usług ładowanych w tzw.

trybie użytkownika, eksplorer, jakieś jego rozszerzenie z menu kontekstowego itd; jeśli ci zależy na zgłębianiu problemu możesz

użyć opcji włączenia rejestrowania procesu uruchamiania, jest w trybie

awaryjnym; log będzie się nazywał ntbtlog.txt i będzie w folderze

windows, możesz go przeanalizować, choć nie wiem, czy obejmuje

on także tryb graficzny fazy startu; możesz też zaraz po starcie zajrzeć

do podglądu zdarzeń, może tam będą jakieś wskazówki