Długi start systemu po deinstalacji avast


(Keab99) #1

Witam.

Gdy miałem zainstalowanego avasta, system włączał się trochę długo, tzn. ikonki i wszystko się załadowało normalnie, ale przez długi czas nie działał mi internet (dopóki nie pojawił się dymek, że komputer może być zagrożony itd.). Kiedy odinstalowałem avast antivirus (najnowszą wersję), system wciąż włącza się długo, ale wygląda to inaczej. Przez długi czas jest niebieski ekran powitalny a potem przez kolejną chwilę pusty pulpit (bez ikon, paska), natomiast gdy załadują się ikonki od razu mogę używać internetu.

Powtarzałem instalację i deinstalację już dwa razy i za każdym razem to samo.

Proszę o porady.


(ak6) #2

Użyj tego.


(Keab99) #3

Zainstalowałem avasta jeszcze raz, odinstalowałem programem, który podał ak6 , wyczyściłem rejestr CCleaner'em, zrobiłem szybkie skanowanie AntiMalwarem i dalej to samo. :frowning:


(ak6) #4

Jaki wyświetla ci się błąd


(Keab99) #5

Żaden błąd. Po prostu przez około minutę jest ekran powitalny a potem przez kolejną minutę pusty pulpit.


(kuba3351) #6

Spróbuj wejść do katalogu C:\WINDOWS\Prefetch i usunąć wszystkie pliki które tam są.

Pierwszy start po tej operacji może być dłuższy, ale następne nie powinny.


(Keab99) #7

Bez zmian. :frowning: Proszę o więcej rad.


(kuba3351) #8

Sprawdź, czy nie jest włączona usługa Active Desktop.U mnie bardzo spowalniała start systemu, i minęło dużo czasu zanim spostrzegłem, że to właśnie to.

Aby to sprawdzić:

1.Kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpit

2.Wybierz opcję właściwości.

3.W oknie Właściwości:ekran które się pojawi kliknij kartę pulpit.

4.Kliknij przycisk Dostosuj pulpit.

5.W oknie elementy pulpitu, które się pojawi, kliknij kartę Sieć Web.

6.W rubryce Strony sieci Web sprawdź czy wszystko jest odznaczone

7.Sprawdź także, czy opcja Zablokuj elementy pulpitu jest Odznaczona.Opcja ta jest na dole okienka.

8.Jeśli coś było zaznaczone, to odznacz, kliknij ok w oknie elementy pulpitu, a w oknie właściwości:Ekran kliknij Zastosuj a następnie ok.

9.Ponownie uruchom komputer, aby zobaczyć, czy zmiana odniosła skutek.


(Keab99) #9

Cały czas miałem wszystko odznaczone.