Długie otwieranie się stron w przeglądarce


(ricardos2) #1

Po skanowaniu mks program ten wykrył Trojan.GameThief.Magania.arjp .

C;\Windows\SysWOW64\kernel32.dll

skanowałem nod32 , malraware bytes , czy też dr web i nic nie wykryły .

 

http://wklejto.pl/214113

 

http://wklejto.pl/214111

 

http://wklejto.pl/214112


(Acorus) #2
Odinstaluj mks_vir_9.Otwórz Notatnik i wklej:

HKLM\...\Run: [mks_9] => C:\Program Files\mks_vir_9\bin\mks_9.exe [1423720 2010-05-06] (Mks Sp. z o.o.)
SearchScopes: HKLM - {5FB717EC-396D-4747-B9D3-DCD5F030EBDB} URL = http://www.amazon.co.uk/s/ref=azs_osd_ieauk?ie=UTF-8&tag=hp-uk3-vsb-21&link%5Fcode=qs&index=aps&field-keywords={searchTerms}
R2 mks_services; C:\Program Files\mks_vir_9\bin\mks_services.exe [452392 2010-05-06] ()
2014-10-30 10:35 - 2014-10-30 10:35 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\mks_vir 9
2014-10-30 10:35 - 2014-10-30 10:35 - 00000000 ____ D () C:\Program Files\mks_vir_9
2014-10-30 10:32 - 2014-10-30 10:33 - 78194176 _____ () C:\Users\ricardo\Downloads\mksvir_9_x64_build664.exe
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.

Uruchom FRST i kliknij w Fix. Skasuj folder C:\FRST