Długie uruchamianie i zamykanie się kompa +100% użycia CPU


(Odolan) #1

System nagle zaczął bardzo długo się zamykać i uruchamiać. Przy uruchamianiu jakiejkolwiek aplikacji użycie procesora rośnie do 100%.

Proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:41:07, on 2006-08-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Microsoft Bootvis\BootVis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\HIJACK\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.tpnet.pl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - E:\SPYBOT~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {2931566C-B8A6-46C5-BF4D-E6AB9251E953} (Nexon Package Manager Control) - http://file.nx.com/activex/public_new/nxpm.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {48884C41-EFAC-433D-958A-9FADAC41408E} (EGamesPlugin Class) - http://www.e-games.com.my/com/EGamesPlugin.cab

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {5DA9D8E0-5A57-11CF-9E36-00C0930198C0} (Pegasus ImagN' 32-bit (Windowed) ActiveX Control v4.00) - http://83.17.50.210/web/NetCam.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120409926750

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} - 

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_22.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7DBA79A0-FB62-4784-A541-3FEAAD65FF06}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{7DBA79A0-FB62-4784-A541-3FEAAD65FF06}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{7DBA79A0-FB62-4784-A541-3FEAAD65FF06}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O23 - Service: AntiVir Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Service (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

(Kuz5) #2

odolan nie podpinaj się pod nie swoje tematy, tylko zakładaj własne :evil:

Wydzielono z innego tematu

Zobacz Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP - opis krok po kroku

A jaki proces wykorzystuje tyle procka

Sprawdz temperature sprzętu czyli procka dysku twardego itp.

Log masz czysty

Wklej jeszcze loga SilentRunners


(Robcoda) #3

polecam processexplorer z www.sysinternals.com

czasem proces ktory utylizuje CPU zalezy od innych (czy tez raczej od niego zaleza - w tym wypadku).

Mam (miałem) to samo od 2-ch dni.

Podgląd procesów wykazał że w drzewie watków od tego wystąpienia svchost.exe pojawiały się 2 a chwilami 1 wątek WindowsUpdate (wuacośtam.exe).

Zwykle to nie utylizowało systemu... no nie az tak.

Rozwiązanie; które mi pomogło:

http://update.microsoft.com/windowsupdate/ i instalacja 9 poprawek, no 10-ciu bo najpierw wielki brat M$ zmusił mnie do instalacji nowej, "lepszej" wersji weryfikatora legalności.

Po instalacji update mam z głowy problem 100%-wej utylizacji :slight_smile:

Opcjonalnie wyłącz po prostu AU w services.

no i daj znać czy Ci pomogło

Pozdrówka

Spławik