Długie uruchamianie komputera


(And2352) #1

witam.mam problem z uruchamianiem komputera.po ekranie ładowania(?)systemu następuje długa przerwa ok.40 sekundowa,nic wtedy nie widać ,jest czarny ekran.późiej jest już w porządku.dlatego wklejam loga , może pomoże.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:55:39, on 2007-02-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Narzędzia\Ashampoo Magical Defrag\bin\aDefragService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Narzędzia\kis\avp.exe

D:\Narzędzia\spid neostrada\spd.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Narzędzia\spid neostrada\cFosSpeed.exe

D:\Narzędzia\kis\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

D:\Narzędzia\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\everest\everest.exe

D:\NARZDZ~1\Speed-X\SpeedX.exe

D:\Narzędzia\Ashampoo Magical Defrag\bin\aDefragCtrl.exe

D:\Narzędzia\BT Engine\btengine.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Narzędzia\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Narzędzia\Ares\Ares.exe

D:\Narzędzia\winrar\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Rodzinka\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.125\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = https://survey.mozilla.com/1/Mozilla%20Thunderbird/1.5%20(pl)/exit.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE53} - (no file)

O2 - BHO: WebManager Class - {D5792AA9-D373-4039-8670-2CDAB6A71F15} - D:\Narzędzia\BitRoll\TorrentManager.dll

O2 - BHO: (no name) - {FFFFFEF0-5B30-21D4-945D-000000000000} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] D:\Narzędzia\spid neostrada\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "D:\Narzędzia\kis\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Narzędzia\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [EVEREST AutoStart] C:\Program Files\everest\everest.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] D:\NARZDZ~1\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - Startup: ZTE ZXDSL852 (2).lnk = ?

O4 - User Startup: ZTE ZXDSL852 (2).lnk = ?

O4 - Global Startup: Ashampoo Magical Defrag.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Dodaj do Kaspersky Anti-Banner - D:\Narzędzia\kis\\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\NARZDZ~1\office\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open PDF in Word - res://C:\Program Files\ScanSoft\PDF Converter\IEShellExt.dll /100

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Narzędzia\kis\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\NARZDZ~1\office\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F72C79CA-EF77-4D71-88A3-401CE7EA752F}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: D:\NARZDZ~1\kis\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Narzędzia\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: AshampooDefragService - - D:\Narzędzia\Ashampoo Magical Defrag\bin\aDefragService.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Kaspersky Lab - D:\Narzędzia\kis\avp.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - D:\Narzędzia\spid neostrada\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: O&O Defrag 2000 (OOD2000) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\OOD2000.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

(JNJN) #2

Przeczytaj tematy przyklejone w tym dziale i popraw posta.JNJN


(adam9870) #3

Usuń wpisy HJT.

Przejrzyj: