Długie wyłączanie Windows XP Pro SP3


(Qzzy Rm) #1

Witam, mam problem, bardzo długo wyłącza mi się windows XP od wczoraj. Wygląda to tak że klikam na wyłącz komputer, wszystko pięknie, jest potem okienko "Zamykanie komputera", znika ono i jest przez 5 minut pusty ekran z kursorem.

to mój log z HiJack'a.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:49:54, on 2009-05-05

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\netdde.exe

C:\WINDOWS\system32\clipsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\tlntsvr.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go2.microsoft.com/fwlink/?LinkID=87096&errorID=1601

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Loader Class - {F880A4A8-C436-4AC4-AFD1-AA0BDC9552DD} - Q:\Download\Windows\[narzędzia]\Nightly FinedXer\FindeXer.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-854245398-1957994488-1202660629-1003\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'Gibs')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{FCB66E03-7629-42B7-9D75-67613009211E}: NameServer = 192.168.0.1

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 3255 bytes

(@Blade@) #2

Daj log z Combofix


(Qzzy Rm) #3

oto i on.

ComboFix 09-05-04.A3 - root 2009-05-05 20:31.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1250.48.1045.18.511.326 [GMT 2:00]

Uruchomiony z: q:\download\Windows\[narzędzia]\ComboFix.exe

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


c:\windows\9g234sdfdfgjf23

c:\windows\system32\nfr.assembly

c:\windows\system32\nfr.gpref


.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2009-04-05 do 2009-05-05 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2009-05-05 17:49 . 2009-05-05 17:49	--------	d-----w	c:\program files\Trend Micro

2009-05-05 14:19 . 2009-05-05 14:19	--------	d-----w	c:\documents and settings\Rodzina\Dane aplikacji\FindeXer

2009-05-05 10:23 . 2009-05-05 10:28	--------	d-----w	c:\program files\RegCleaner

2009-05-05 09:32 . 2008-10-16 12:06	208744	----a-w	c:\windows\system32\muweb.dll

2009-05-05 09:32 . 2008-10-16 12:06	268648	----a-w	c:\windows\system32\mucltui.dll

2009-05-05 09:07 . 2008-06-19 14:24	28544	----a-w	c:\windows\system32\drivers\pavboot.sys

2009-05-05 09:03 . 2009-05-05 09:03	--------	d-----w	c:\documents and settings\root\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla

2009-05-05 09:01 . 2009-05-05 09:01	--------	d-----w	c:\program files\Panda Security

2009-05-05 08:32 . 2009-05-05 08:32	--------	d-----w	c:\documents and settings\root\Dane aplikacji\FindeXer

2009-05-04 17:32 . 2009-05-04 17:33	--------	d-----w	c:\documents and settings\Gibs\Dane aplikacji\FindeXer

2009-05-04 09:45 . 2009-05-04 09:45	--------	d-----w	c:\program files\Microsoft Silverlight

2009-05-03 15:55 . 2009-05-03 15:55	--------	d-----w	c:\program files\7-Zip

2009-05-03 12:43 . 2009-01-11 16:20	--------	d--h--w	c:\documents and settings\root\Ustawienia lokalne

2009-05-03 12:43 . 2009-05-05 17:14	--------	d-----w	c:\documents and settings\root

2009-05-02 12:55 . 2009-05-02 12:55	221184	----a-w	c:\windows\system32\wrap_oal.dll

2009-05-02 12:55 . 2009-05-02 12:55	81920	----a-w	c:\windows\system32\OpenAL32.dll

2009-05-01 19:39 . 2009-05-01 19:40	--------	d--h--w	c:\windows\system32\GroupPolicy

2009-04-27 20:14 . 2009-04-27 20:14	--------	d-----w	c:\program files\Common Files\Borland Shared

2009-04-27 20:14 . 2009-04-27 20:14	--------	d-----w	c:\program files\STREAM soft

2009-04-08 09:41 . 2009-01-11 16:20	--------	d-----r	c:\documents and settings\studio\Menu Start

2009-04-08 09:41 . 2009-04-08 10:06	--------	d-----r	c:\documents and settings\studio\Moje dokumenty

2009-04-08 09:41 . 2009-04-08 09:44	--------	d-----w	c:\documents and settings\studio\Pulpit

2009-04-08 09:41 . 2009-01-11 15:33	--------	d--h--w	c:\documents and settings\studio\Szablony

2009-04-08 09:41 . 2009-04-08 09:41	--------	d-----r	c:\documents and settings\studio\Ulubione

2009-04-08 09:41 . 2009-04-09 11:44	--------	d-----w	c:\documents and settings\studio\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft

2009-04-08 09:41 . 2009-01-11 16:20	--------	d--h--w	c:\documents and settings\studio\Ustawienia lokalne

2009-04-08 09:41 . 2009-04-08 09:41	--------	d-----w	c:\documents and settings\studio

2009-04-06 19:04 . 2009-04-06 19:04	--------	d-----w	c:\windows\ShellNew

2009-04-06 19:02 . 2009-04-06 19:02	--------	d-----w	c:\documents and settings\Gibs\Dane aplikacji\Microsoft Web Folders


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2009-05-03 15:21 . 2009-03-23 16:30	--------	d-----w	c:\program files\GTK2-Runtime

2009-04-27 03:35 . 2009-01-12 05:27	23208	----a-w	c:\documents and settings\Gibs\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-04-25 17:25 . 2001-10-26 18:15	49712	----a-w	c:\windows\system32\perfc015.dat

2009-04-25 17:25 . 2001-10-26 18:15	355830	----a-w	c:\windows\system32\perfh015.dat

2009-04-11 11:35 . 2009-04-11 11:35	8192	----a-w	c:\windows\d3dx.dat

2009-04-08 09:45 . 2009-04-08 09:45	23768	----a-w	c:\documents and settings\studio\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

2009-04-06 19:07 . 2009-04-06 19:07	5058	----a-w	c:\windows\Help\hhcolreg.dat

2009-04-06 19:01 . 2009-01-11 15:40	--------	d-----w	c:\program files\microsoft frontpage

2009-04-04 21:40 . 2009-04-04 21:13	--------	d-----w	c:\program files\Samurize

2009-04-04 21:14 . 2009-01-21 12:36	--------	d-----w	c:\program files\foobar2000

2009-04-04 15:36 . 2009-04-04 15:36	--------	d-----w	c:\program files\Mplayer

2009-04-04 15:32 . 2009-04-04 15:32	--------	d-----w	c:\program files\DAEMON Tools Toolbar

2009-04-04 15:32 . 2009-04-04 15:32	--------	d-----w	c:\program files\DAEMON Tools Lite

2009-04-04 15:29 . 2009-04-04 15:29	717296	----a-w	c:\windows\system32\drivers\sptd.sys

2009-04-02 20:15 . 2009-04-02 20:15	1	---h--w	c:\windows\t55ft2810f44.dat

2009-04-02 19:17 . 2009-04-02 19:17	--------	d-----w	c:\program files\directx

2009-03-21 16:19 . 2009-03-21 16:19	1	---h--w	c:\windows\t55ft2808f44.dat

2009-03-18 11:31 . 2009-03-18 11:31	1	---h--w	c:\windows\t55ft2807f44.dat

2009-03-12 20:27 . 2009-03-12 20:26	--------	d-----w	c:\program files\RocketDock

2009-03-12 20:18 . 2004-08-03 22:44	219648	----a-w	c:\windows\system32\uxtheme.dll

2009-03-12 08:14 . 2009-03-12 08:14	--------	d-----w	c:\program files\Lavalys

2009-03-11 21:15 . 2009-03-11 21:10	--------	d-----w	c:\program files\runmodule

2009-03-10 21:09 . 2009-03-10 21:09	--------	d-----w	c:\program files\CCleaner

2009-03-10 19:23 . 2009-03-10 19:23	--------	d-----w	c:\program files\Alwil Software

2009-03-10 19:10 . 2009-03-10 19:10	--------	d-----w	c:\program files\Opera

2009-03-10 16:22 . 2009-03-10 16:22	1	---h--w	c:\windows\t55ft3518f44.dat

2009-03-09 17:51 . 2009-03-09 17:42	--------	d-----w	c:\program files\LiteStep

2009-03-06 14:22 . 2004-08-03 22:44	285696	----a-w	c:\windows\system32\pdh.dll

2009-03-03 00:10 . 2004-08-03 22:44	826368	----a-w	c:\windows\system32\wininet.dll

2009-02-20 17:13 . 2004-08-03 22:44	78336	----a-w	c:\windows\system32\ieencode.dll

2009-02-10 17:09 . 2004-08-04 00:38	2067328	----a-w	c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2009-02-09 14:07 . 2004-08-03 22:37	1847040	----a-w	c:\windows\system32\win32k.sys

2009-02-09 11:26 . 2004-08-03 22:39	2190336	----a-w	c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2009-02-09 11:25 . 2004-08-03 22:44	111104	----a-w	c:\windows\system32\services.exe

2009-02-09 10:53 . 2004-08-03 22:44	401408	----a-w	c:\windows\system32\rpcss.dll

2009-02-09 10:53 . 2004-08-03 22:44	731136	----a-w	c:\windows\system32\lsasrv.dll

2009-02-09 10:53 . 2004-08-03 22:43	686592	----a-w	c:\windows\system32\advapi32.dll

2009-02-09 10:53 . 2004-08-03 22:43	722944	----a-w	c:\windows\system32\ntdll.dll

2009-02-06 10:39 . 2001-10-26 19:30	35328	----a-w	c:\windows\system32\sc.exe

2007-10-29 15:21 . 2007-10-29 15:21	108	--sha-r	c:\windows\neoqaz2.dll

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\ctfmon.exe" [2008-04-14 15360]

"ccleaner"="c:\program files\CCleaner\CCleaner.exe" [2009-02-19 1471728]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2006-10-22 7700480]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2008-04-14 15360]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"LogonType"= 1 (0x1)


[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoSMHelp"= 1 (0x1)

"NoFavoritesMenu"= 1 (0x1)

"NoSMBalloonTip"= 1 (0x1)

"ForceClassicControlPanel"= 1 (0x1)


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"c:\\Program Files\\Miranda IM\\miranda32.exe"=


R0 pavboot;pavboot;c:\windows\system32\drivers\pavboot.sys [2009-05-05 28544]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

TCP: {FCB66E03-7629-42B7-9D75-67613009211E} = 192.168.0.1

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\root\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\[u]0[/u]5ejd0xg.default\

FF - component: c:\program files\DAEMON Tools Toolbar\FirefoxDTT\components\DTToolbarFF.dll

FF - plugin: c:\program files\Mozilla Firefox\plugins\np-mswmp.dll

.


**************************************************************************


catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2009-05-05 20:34

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 3 NTFS


skanowanie ukrytych procesów ...  


skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 


skanowanie ukrytych plików ...  


skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0


**************************************************************************

.

Czas ukończenia: 2009-05-05 20:36

ComboFix-quarantined-files.txt 2009-05-05 18:36


Przed: 2 773 700 608 bajtów wolnych

Po: 2 796 511 232 bajtów wolnych


WindowsXP-KB310994-SP2-Pro-BootDisk-PLK.exe

[boot loader]

timeout=2

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS

[operating systems]

c:\cmdcons\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows Recovery Console" /cmdcons

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect


140	--- E O F ---	2009-04-23 12:47