Długie wyłączanie (zamykanie) systemu


(Ravi) #1

Witam.

Wszyscy mają problemy z długim ładowaniem systemu, ja natomiast mam problem z bardzo długim wyłączaniem komputera.

Od kliknięcia w "Zamknij system" do faktycznego wyłączenia komputera upływa ok 8 minut!

Opiszę w skrócie co się dzieje i w jakiej kolejności:

  1. klikam w "Zamknij system",

  2. Mignie komunikat na niebieskim tle Visty "Czekaj...",

  3. pojawia się sama tapeta pulpitu (identycznie jak zakończy się ręcznie proces explorer.exe) - tapeta widnieje na ekranie przez 1:45min,

  4. następnie pojawia się komunikat na niebieskim tle Visty "Czekaj..." i widnieje on przez 2 minuty,

  5. Komunikat zmienia się na "Trwa wylogowywanie...", który widnieje przez kolejne 2:15min,

  6. Następnie ekran gaśnie a komputer pracuje jeszcze przez ok 2:30min

  7. Komputer gaśnie.

Jak widzicie strasznie długo to trwa. Komp to laptop HP Pavilion dv6625ew, dwurdzeniowy procek 1,5GHz, 2GB RAMu. System Vista Home Premium PL + SP1.

Włączanie kompa trwa w miarę krótko, bo tylko 50 sekund do momentu pojawienia się planszy do logowania w systemie.

Dodam iż na początku tak nie było - Vista działała normalnie, nawet z SP1. Problem pojawił się jakieś 2 miesiące temu, niestety nie pamiętam co wtedy instalowałem i co ewentualnie mogłoby wywołać tego typu problemy.

Dla pewności zamieszczam log z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:30:47, on 2008-09-21

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

c:\Program Files\Bioscrypt\VeriSoft\Bin\AsGHost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: VeriSoft Access Manager - {DF21F1DB-80C6-11D3-9483-B03D0EC10000} - c:\Program Files\Bioscrypt\VeriSoft\Bin\ItIEAddIn.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CognizanceTS] rundll32.exe c:\PROGRA~1\BIOSCR~1\VeriSoft\Bin\ASTSVCC.dll,RegisterModule

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Sothink SWF Catcher - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij stronę do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~2.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sothink SWF Catcher - {E19ADC6E-3909-43E4-9A89-B7B676377EE3} - C:\Program Files\Common Files\SourceTec\SWF Catcher\InternetExplorer.htm

O13 - Gopher Prefix: 

O20 - AppInit_DLLs: APSHook.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: wampapache - Apache Software Foundation - c:\wamp\bin\apache\apache2.2.8\bin\httpd.exe

O23 - Service: wampmysqld - Unknown owner - c:\wamp\bin\mysql\mysql5.0.51b\bin\mysqld-nt.exe

O23 - Service: WinTab Service (WinTabService) - Tablet Driver - C:\Windows\system32\DRIVERS\WtSrv.exe


--

End of file - 9075 bytes

Log z ComboFix: http://wklej.org/id/5888/


(Kolmar) #2

Uruchom edytor rejestru poprzez Start -> Uruchom -> regedit

Odszukaj następujące klucze i nadaj im odpowiednie wartości.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

WaitToKillAppTimeout

wartość ustaw na 3000 ----------------------------------------

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control

WaitToKillServiceTimeout

wartość ustaw na 4000 ----------------------------------------

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

AutoEndTasks

wpisz wartość 1


Wszelkie wprowadzone modyfikacje będą widoczne dopiero po zrestartowaniu komputera.


(huber2t) #3

fix w hijackthis

Podaj log z Combofix


(Rafal Duda7) #4

Mam pytanie, gdy zainstaluję ten dodatek SP1, to czy jest ryzyko, że ten błąd nastąpi.

Ps. Przepraszam za głupie pytanie, ale w Viście siedzę od niedawna.


(Kolmar) #5

Ryzyko jest zawsze ale lepiej mieć zainstalowany SP1 niż nie. Wybór należy do Ciebie.


(Ravi) #6

@ rokko:

Kluczy WaitToKillAppTimeout oraz AutoEndTasks w ogóle nie miałem. Dodałem je sam, ale nic to nie zmieniło.

@huber2t:

Dałem fix'a na tych dwóch wartościach, nic nie pomogło.

A oto log z ComboFixa: http://wklej.org/id/5888/

Pozdrawiam i mam nadzieję że coś z tego wyniknie :/.

@Roof:

Spoko, u mnie po instalacji SP1 wszystko było ok, tylko później coś się zepsuło :/.


(huber2t) #7

otwórz notatnik i wklej

Z menu Notatnika -> Plik -> Zapisz jako -> Zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(system) #8

Zrób optymalizację RAMU i Autostartu...