Do usuniecia


(Arakin99) #1

do usuniecia


(kamil_w) #2

Litości! Użyj słownika

Prosić o coś takiego na forum to nietakt.

Logowanie do systemu przy pomocy klucza usb w postaci pendrive'a:

Rohos Logon Key