Dobry czas żeby przejść na nexcloud?


(bart86) #1

Pytania bardziej do użytkowników nextcloud.

Czy warto przejść z owncloud na nextcloud? Jakie są wasze odczuci?
Czy jest autoaktulizacja serwera?
Czy klient też ma funkcję autoaktulizacji lub przynajmiej powiadamia że nowsza wersja istnieje?
Czy nextcloud sam aktualizuje aplikacje poszeżające funkcjonalność?
Czy działają poprawnie aplikacje takie jak passwords, zadania, kalendarz, dokumenty?