Dochód netto/brutto - pytanie


(kristoff08) #1

witam

na zaświadczeniu o dochodach za rok ubiegły pobranym z urzędu skarbowego mam następujące dane (brutto):

przychód: 15 312zł

dochód: 13 977zł

podatek należny: 0zł

składki na ubezp. społeczne: 2 099,28zł

skł. na ubezp. zdrowotne: 1 023,96zł

mając te dane chciałbym wyliczyć dochód netto. prowadziłem już pewne obliczenia, ale chcę się upewnić czy są one poprawne, stąd moja prośba o pomoc.


(stalesz) #2

(kristoff08) #3

zasadniczo korzystałem z tych kalkulatorów ale ich wynik jest nieco rozbieżny. ręcznie można to policzyć za pomocą jednego działania mając takie dane jak w poście, z tym że chce się upewnić czy moje obliczenia są prawdziwe :slight_smile:


(roobal) #4

Dochód to inaczej przychód pomniejszony o koszt uzyskania przychodu, od tego odejmujesz jeszcze skłaki na ubezpieczenia oraz zapłacony podatek (podatek należny równa się zero, ponieważ został zapłacony w całości) i jeśli się nie mylę (niestety nie mam 100% pewności ale ja bym tak to wyliczył) to w ten sposób powinien wyjść Ci dochód netto, coś mniej więcej 10342zł, chyba że miałeś jeszcze jakieś ulgi zmniejszające podatek lub dochód to też musisz uwzględnić, ja wyliczyłbym to tak:

  1. Wyliczanie dochodu:

15312 - 1335 (koszt uzyskania przychodu) - 2099,28 = 11897,72 <-- dochód pomniejszony o ZUS (jeśli miałeś jeszcze jakieś ulgi zmniejszające dochód, jak ulga na internet, ulga budowlana itp. to też to odlicz);

  1. Wyliczanie zapłaconego podatku:

11897,72 * 0,18 - 586,85 = 1554,74 <-- podatek od dochodu;

  1. Zmiejszenie podatku o składki ubezpiecznia zdrowotnego:

1554,73 - 1023,96 = 530,77 <-- podatek należny (jeśli masz jeszcze jakieś ulgi zmniejszające podatek to też je odlicz, np. ulga abolicyjna, zapłacony za granicą podatek, jeśli dochód osiągnięta za granicą itp.);

  1. Wyliczanie dochodu netto:

13997 - 2099,28 - 1023,96 - 530,77 = 10342,99.

Pozdrawiam!