document.body.scrollTop nie działa


(look997) #1

document.body.scrollTop nie działa:

// załadownie treści

function zaladowanie(){


	// sprawdzenie pozycji kursora myszy

	function pozycjaMyszy(event){

		var pokaz = document.getElementById("pokaz");

		var pozycjaX = event.clientX - mapa.offsetLeft - document.body.scrollLeft;

		var pozycjaY = document.body.scrollTop;


		pokaz.innerHTML = " X: "+ pozycjaX +" Y: "+ pozycjaY;

	}

	var mapa = document.getElementById("mapa");


	mapa.addEventListener('click',pozycjaMyszy, true);

}// warunek - istnienie treści

if (document.addEventListener) {

document.addEventListener("DOMContentLoaded", zaladowanie, false);

}

Co zrobić aby działało?


(etam) #2

Według https://developer.mozilla.org/pl/DOM/element.scrollTop

scrollLeft i offsetLeft też

Więc trzeba użyć jQuery (http://api.jquery.com/scrollTop/)