Dodaj/usuń programy się nie uruchamia


(Emook) #1

Dzień dobry, mam następujący problem:

Dodaj/usuń programy się nie uruchamia. Klikam, klepsydra przez chwilę i nic. Ponadto w panelu sterowania pojawiły się 3 dziwne pliki.

Screen:

http://i33.tinypic.com/16ap82t.jpg

To jeszcze nie koniec problemów. Żaden program nie chce mi się zainstalować (klikam, klepsydra przez chwilę i nic). Próbowałem wszystkich sposobów z neta - nic nie pomaga. Logi z hijacka analizowałem na stronce - nic. Skanowałem Ad-Awarem(nic), Spybotem(nic), Hijackthisem i Silent Runnersem. Logi z dwóch ostatnich zamieszczam poniżej: Hijackthis

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:00:01, on 2008-08-12

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss *****

C:\WINDOWS\system32\winlogon *****

C:\WINDOWS\system32\services *****

C:\WINDOWS\system32\lsass *****

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx *****

C:\WINDOWS\system32\svchost *****

C:\WINDOWS\System32\svchost *****

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx *****

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice *****

C:\WINDOWS\Explorer *****

C:\WINDOWS\system32\spoolsv *****

C:\Program Files\Winamp\winampa *****

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall *****

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched *****

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer *****

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock *****

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager *****

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow *****

C:\WINDOWS\System32\svchost *****

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg *****

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox *****

C:\WINDOWS\system32\wuauclt *****

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD *****

E:\Hijackthis\hijackthis *****


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01 UWAGA UWAGA

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com/ UWAGA UWAGA

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/su/msgr8/*http://www.yahoo.com UWAGA UWAGA

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sb/msgr8/*http://www.yahoo.com/ext/search/search.html UWAGA UWAGA

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ie/defaults/sp/msgr8/*http://www.yahoo.com UWAGA UWAGA

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = socks=

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Yahoo! IE Services Button - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: MSN Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\pl-pl\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa *****"

O4 - HKLM\..\Run: [Ashampoo FireWall] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall *****" -TRAY

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched *****"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck *****

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon *****" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd *****" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer *****

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs *****" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr *****" /background

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock *****

O4 - Startup: TransBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar *****

O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager *****

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow *****

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9 *****

O8 - Extra context menu item: &Download All with FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with FlashGet - C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Yahoo! Services - {5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897} - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet *****

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\Program Files\FlashGet\FlashGet *****

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs *****

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs *****

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab UWAGA UWAGA

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5416DC97-BBFD-485D-ABA3-5BA7BD305C08}: NameServer = 195.116.185.58,195.116.185.59

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice *****

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx *****

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag *****

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService *****

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService *****

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE *****


--

End of file - 6698 bytes

Silent Runners

"Silent Runners.vbs", revision 58, http://www.silentrunners.org/ UWAGA UWAGA

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"AlcoholAutomount" = ""C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd *****" /automount" [file not found]

"SpybotSD TeaTimer" = "C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer *****" ["Safer Networking Limited"]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs *****" /background" [MS]

"MsnMsgr" = ""C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr *****" /background" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"WinampAgent" = ""C:\Program Files\Winamp\winampa *****"" [null data]

"Ashampoo FireWall" = ""C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall *****" -TRAY" [null data]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched *****"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"NeroFilterCheck" = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck *****" ["Nero AG"]

"DAEMON Tools-1033" = ""C:\Program Files\D-Tools\daemon *****" -lang 1033" ["DAEMON'S HOME"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7}\(Default) = "flashget urlcatch"

-> {HKLM...CLSID} = "FGCatchUrl"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll" ["www.flashget.com"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "Spybot-S&D IE Protection"

\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897}\(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! IE Services Button"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll" ["Yahoo! Inc."]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA}\(Default) = (no title provided)

-> {HKLM...CLSID} = "FlashGet GetFlash Class"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\FlashGet\getflash.dll" ["www.flashget.com"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

-> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

-> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{97F68CE3-7146-45FF-BE24-D9A7DD7CB8A2}" = "NeroCoverEd Live Icons"

-> {HKLM...CLSID} = "NeroCoverEdLiveIcons Class"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero CoverDesigner\CoverEdExtension.dll" ["Nero AG"]

"{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}" = "CMenuExtender"

-> {HKLM...CLSID} = "CMenuExtender"

\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\iColorFolder\CMExt.dll" ["Revenger inc."]

"{5464D816-CF16-4784-B9F3-75C0DB52B499}" = "Yahoo! Mail"

-> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Mail Shell Extension"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Common\YMMAPI.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\

<> "BootExecute" = "autocheck autochk *"|"lsdelete" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

Cover Designer\(Default) = "{73FCA462-9BD5-4065-A73F-A8E5F6904EF7}"

-> {HKLM...CLSID} = "NeroCoverEdContextMenu Class"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero CoverDesigner\CoverEdExtension.dll" ["Nero AG"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

Yahoo! Mail\(Default) = "{5464D816-CF16-4784-B9F3-75C0DB52B499}"

-> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Mail Shell Extension"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Common\YMMAPI.dll" ["Yahoo! Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

CMenuExtender\(Default) = "{ABC70703-32AF-11d4-90C4-D483A70F4825}"

-> {HKLM...CLSID} = "CMenuExtender"

\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\iColorFolder\CMExt.dll" ["Revenger inc."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

-> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Robal\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE *****" = "C:\WINDOWS\System32\logon*****" [MS]Windows Portable Device AutoPlay Handlers

-----------------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\


AlcoholAutoPlayV2.BurnDisc\

"Provider" = "Alcohol 120%"

"InvokeProgID" = "AlcoholAutoPlayV2"

"InvokeVerb" = "BurnDisc"

HKLM\SOFTWARE\Classes\AlcoholAutoPlayV2\shell\BurnDisc\command\(Default) = ""C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol *****" %1" [file not found]


AlcoholAutoPlayV2.ReadDisc\

"Provider" = "Alcohol 120%"

"InvokeProgID" = "AlcoholAutoPlayV2"

"InvokeVerb" = "BurnDisc"

HKLM\SOFTWARE\Classes\AlcoholAutoPlayV2\shell\BurnDisc\command\(Default) = ""C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol *****" %1" [file not found]


MPCPlayCDAudioOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayCDAudio"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayCDAudio\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc *****" %1 /cd" ["Gabest"]


MPCPlayDVDMovieOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayDVDMovie"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayDVDMovie\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc *****" %1 /dvd" ["Gabest"]


MPCPlayMusicFilesOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayMusicFiles"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayMusicFiles\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc *****" %1" ["Gabest"]


MPCPlayVideoFilesOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayVideoFiles"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayVideoFiles\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc *****" %1" ["Gabest"]


NeroAutoPlay7AudioToNeroDigital\

"Provider" = "Nero Burning ROM"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay7"

"InvokeVerb" = "AudioToNeroDigital_PlayCDAudioOnArrival"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay7\shell\AudioToNeroDigital_PlayCDAudioOnArrival\command\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\nero ***** /Dialog:SaveTracks %L" ["Nero AG"]


NeroAutoPlay7CDAudio\

"Provider" = "Nero Express"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay7"

"InvokeVerb" = "CDAudio_HandleCDBurningOnArrival"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay7\shell\CDAudio_HandleCDBurningOnArrival\command\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\nero ***** -w /New:AudioCD" ["Nero AG"]


NeroAutoPlay7CopyCD\

"Provider" = "Nero Burning ROM"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay7"

"InvokeVerb" = "CopyCD_PlayMusicFilesOnArrival"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay7\shell\CopyCD_PlayMusicFilesOnArrival\command\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\nero ***** /DialogiscCopy %L" ["Nero AG"]


NeroAutoPlay7DataDisc\

"Provider" = "Nero Express"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay7"

"InvokeVerb" = "DataDisc_HandleCDBurningOnArrival"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay7\shell\DataDisc_HandleCDBurningOnArrival\command\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\nero ***** -w /New:ISODisc" ["Nero AG"]


NeroAutoPlay7LaunchNeroStartSmart\

"Provider" = "Nero StartSmart"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay7"

"InvokeVerb" = "LaunchNeroStartSmart_HandleCDBurningOnArrival"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay7\shell\LaunchNeroStartSmart_HandleCDBurningOnArrival\command\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero StartSmart\NeroStartSmart ***** /AutoPlay" ["Nero AG"]


NeroAutoPlay7PlayAudioCD\

"Provider" = "Nero ShowTime"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay7"

"InvokeVerb" = "PlayAudioCD_PlayMusicFilesOnArrival"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay7\shell\PlayAudioCD_PlayMusicFilesOnArrival\command\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero ShowTime\ShowTime ***** /Play %L" ["Nero AG"]


NeroAutoPlay7PlayDVD\

"Provider" = "Nero ShowTime"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay7"

"InvokeVerb" = "PlayDVD_PlayVideoFilesOnArrival"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay7\shell\PlayDVD_PlayVideoFilesOnArrival\command\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero ShowTime\ShowTime ***** /Play %L" ["Nero AG"]


NeroAutoPlay7RipCD\

"Provider" = "Nero Burning ROM"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay7"

"InvokeVerb" = "RipCD_PlayCDAudioOnArrival"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay7\shell\RipCD_PlayCDAudioOnArrival\command\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\nero ***** /Dialog:SaveTracks %L" ["Nero AG"]


NeroAutoPlay7TranscodeVideo\

"Provider" = "Nero Recode"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay7"

"InvokeVerb" = "TranscodeVideo_PlayDVDMovieOnArrival"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay7\shell\TranscodeVideo_PlayDVDMovieOnArrival\command\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Recode\Recode ***** /New:CopyDVDVideo" ["Nero AG"]


NeroAutoPlay7VideoCapture\

"Provider" = "Nero Vision"

"ProgID" = "Shell.HWEventHandlerShellExecute"

"InitCmdLine" = ""C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero Vision\NeroVision *****" /New:VideoCapture"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Shell.HWEventHandlerShellExecute\CLSID\(Default) = "{FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}"

-> {HKLM...CLSID} = "ShellExecute HW Event Handler"

\LocalServer32\(Default) = "rundll32 ***** shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}" [MS]


NeroAutoPlay7ViewPhotos\

"Provider" = "Nero PhotoSnap Viewer"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay7"

"InvokeVerb" = "ViewPhotos_ShowPicturesOnArrival"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay7\shell\ViewPhotos_ShowPicturesOnArrival\command\(Default) = "C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero PhotoSnap\PhotoSnapViewer ***** /" ["Nero AG"]


WinampMTPHandler\

"Provider" = "Winamp"

"ProgID" = "Shell.HWEventHandlerShellExecute"

"InitCmdLine" = "C:\Program Files\Winamp\winamp *****"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Shell.HWEventHandlerShellExecute\CLSID\(Default) = "{FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}"

-> {HKLM...CLSID} = "ShellExecute HW Event Handler"

\LocalServer32\(Default) = "rundll32 ***** shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}" [MS]


WinampPlayMediaOnArrival\

"Provider" = "Winamp"

"InvokeProgID" = "Winamp.File"

"InvokeVerb" = "Play"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\command\(Default) = ""C:\Program Files\Winamp\winamp *****" "%1"" ["Nullsoft"]

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\DropTarget\CLSID = "{46986115-84D6-459c-8F95-52DD653E532E}"

-> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\LocalServer32\(Default) = ""C:\Program Files\Winamp\winamp *****"" ["Nullsoft"]Startup items in "Robal" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\Robal\Menu Start\Programy\Autostart

"RocketDock" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock *****" [null data]

"TransBar" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\TransBar\TransBar ***** /s" ["AKSoftware"]

"UberIcon" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager *****" [null data]

"Y'z Shadow" -> shortcut to: "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow *****" ["Y'z@Home"]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9 ***** -b -l" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\spi.dll [null data], 01 - 05, 12

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 06 - 11, 13 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 16 - 17Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}"

-> {HKLM...CLSID} = "MSN Toolbar"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\pl-pl\msntb.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}" = "0"

-> {HKLM...CLSID} = "MSN Toolbar"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar\01.01.2607.0\pl-pl\msntb.dll" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0006-ABCDEFFEDCBC}"

-> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_06"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

-> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_06"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_06\bin\npjpi160_06.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897}\

"ButtonText" = "Yahoo! Services"

"CLSIDExtension" = "{5BAB4B5B-68BC-4B02-94D6-2FC0DE4A7897}"

-> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! IE Services Button"

\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Common\yiesrvc.dll" ["Yahoo! Inc."]


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "FlashGet"

"Exec" = "C:\Program Files\FlashGet\FlashGet *****" ["FlashGet.com"]


{DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2}\

"MenuText" = "Spybot - Search & Destroy Configuration"

"CLSIDExtension" = "{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}"

-> {HKLM...CLSID} = "Spybot-S&D IE Protection"

\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs *****" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx *****" ["ATI Technologies Inc."]

Lavasoft Ad-Aware Service, aawservice, ""C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice *****"" ["Lavasoft"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr *****" [MS]---------- (launch time: 2008-08-12 21:57:50)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 63 seconds, including 4 seconds for message boxes)

Proszę o pomoc.

Pozdrawiam.


(Kambor4) #2

Czysto.

Ściągnij -----> ComboFixa,przeskanuj daj log.


(Gutek) #3

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052


(Emook) #4

@Gutek

Przepraszam. xd

Sciągnąłem, ale nie mogę zainstalować przecież :S


(Leon$) #5

tego się nie instaluje tylko uruchamia i czeka aż skończy skanować

wyłącz podczas ściągania i skanowania wszystkie antywiry

:slight_smile:


(Emook) #6

Ale nie uruchamia się... Wyłączyłem jak kazałeś i nic :confused:


(Leon$) #7

usuń tamto pobierz jeszcze raz z wyłączonym antywirem

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642

:slight_smile:


(Emook) #8

Kurna, nadal nie działa :frowning:


(Gutek) #9

Daj log z Deckard's System Scanner


(Emook) #10

Również nie działa, cholera. -.-


(Gutek) #11

Wykonaj skan Dr. Web CureIt + raport


(Emook) #12

Również się nie uruchamia.


(Dom@) #13

Przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html pokaż raport (stronę uruchomić przez IE).


(Leon$) #14

Pobierz System Repair Engineer

http://www.cybertrash.pl/images/tata/System%20Repair/System%20Repair%20Engineer.html

przeskanuj daj log

:slight_smile:


(Kambor4) #15

Czyżby masz "BAGLE"?Przeskanuj byle jakim skanerem on-line.


(Emook) #16

Log z system repaira:

http://wklej.org/id/cafd667c5b

@Dom@

Kasperczaka nie użyję, bo wyskakuje, że licencja wygasła :frowning:

@djarta

MKS Vir skaner mi nie chodzi, a Kaspersky licencji nie ma. Jakieś inne skanery znasz?


(Leon$) #17

Otwórz notatnik i wklej

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart

b57f17008275c957m.jpg

powstanie plik o takiej ikonie

062aec4c9b51c033m.jpg

w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart

uruchom System Repair Engineer zakładka System Repair Browser Add-ons odszukaj i usuń

System Repair Engineer zakładka System Repair Advanced repair Winsock reset

System Repair Engineer zakładka System Repair Advanced repair Auto repair

potem skan przed skanem odznacz HOSTS File pokaż log

:slight_smile:


(Emook) #18

@up

Proszę: http://wklej.org/id/e6231cd420


(Gutek) #19

Zrób to o co prosił Leon z System Repair Engineer


(Leon$) #20

tego nie zrobiłeś

po za tym w logu nic szkodliwego nie ma

podejrzewam że albo jakiś wirus lub

ci namieszał

:slight_smile: