Dodanie do daty (stringa) 1 dnia


(Aglasek) #1

Witam

Jak dodać do daty w postaci string 2011-03-29 jeden dzień. Mam coś takiego ale nie działa

// $a to data w postaci 2011-03-29 jako string

 $a = date_create($a);

        $aPlus = $a->modify('+1 day');

        echo $aPlus;

(Cobra000) #2

ja bym to zrobił poprzez strtotime (da ci to czas w sekundach), wtedy podniósł o jeden dzień (+24*60*60) aby następnie znów zapisać do stringa w takim zapisie

date('Y-m-d', $zmienna)


(Aglasek) #3

Mam tak. ale to mi zwraca aktualną datę plus jeden dzień, a nie datę pobraną plus jeden dzień

$mydate = strtotime($mydate);

$mydate = strtotime('+24*60*60');

$mydate = date('Y-m-d', $mydate);

echo $mydate;


(adpawl) #4
$data='2011-03-29';

$nowa=strtotime($data)+(3600*24);

echo date('Y-m-d', $nowa);