Dodanie do znacznika form informacji o istniejącym użytkown

Przede wszytskim jest 1 poważny błąd

popraw na

tak aby po wysłaniu nie pojawiały się dane w adresie URL. Inny błąd to np.

zmienić trzeba na

No oprócz podstaw HTML musisz znać podstawy PHP

  • instrukcje warunkowe if/else

  • operatory == / != / and / or

  • zmienna globalna $_POST

  • zacząć np. od tego

Siadaj do nauki i nie czekaj na gotowca.