Dodanie klasy CSS na określony okres czasu w Wordpressie

Hej

Czy jest jakaś możliwość żeby w Wordpressie z automatu ustawić dla nowych menu itemów w navbarze, ustawiać klasę np. „new” ale tylko na określony czas? Np. 3 miesiące i żeby po trzech miesiącach ta klasa była usuwana.

Generalnie chodzi że nowe linki w menu mają mieć obrazek z napisem new nad nimi.