Dodanie ".mp3" do nazw plików


(Rbb1) #1

Przypadkiem masowo usunąłem z nazw “empetrójek” format, czyli gdy kiedyś nazywały się dobreprogramy.mp3 teraz nazywają się dobreprogramy , czyli nie mam jak ich otworzyć (choć to są pliki mp3). Jak dodać masowo tą końcówkę do tych plików, jakim programem?


(marcin82) #2

Możesz użyć choćby programu TotalCommander. Bodajże pod skrótem klawiszowym Ctrl+T masz Narzędzie wielokrotnej zamiany. W menu oczywiście też jest dostępne.


(somekind) #3

W PowerShellu: dir | rename-item -newname { $_.Name + “.mp3” }