Dodanie pliku graficznego do projektu w movie maker


(kristoff08) #1

podczas próby dodania pliku graficznego do projektu wyskakuje mi błąd:

"Nie można zaimportować C:\Documents and Settings\kszyniu\Pulpit\ujęcia do prezentacji'\0347.JPG. Nieokreślony błąd"

co robić?


(Marcin1x1) #2

Może inny format pliku wrzuć :smiley:


(kristoff08) #3

one są w formacie JPEG! powinny pasować!