Dodanie slidera do wordpress na 2 różne strony


(smoq5) #1

Dzień Dobry,
Jak najszybciej skonfigurować i dodać do 2 różnych stron slider umiejscowiony w ten sposób, że
układ strony zostaje tak jak był, a slider jest przyklejony do prawej krawędzi kranu od góry do dołu (grafika w układzie pionowym). Jakieś jQuery i modyfikacja szablonów na obydwu stronach?