Dodanie zewnętrznego pliku .swf do preloadera


(Przemek191191) #1

Witam.

Mam taki oto problem, stworzyłem preloader, który działa, oraz inną animację we flash w osobnym pliku. Osobno wszystko działa, ale kiedy chcę to połączyć, tzn. importować do preloadera, wszystko się kicha. W symulacji pobierania preloader działa, ale kiedy dochodzi do klatki w której osadzony jest importowany plik swf, zatrzymuję się i nie chce iść dale. Oto kod AC3 preloadera.

Mam do was taką prośbę mógłby mi ktoś pomóc w dodaniu osobnego pliku do preloadera.

stop();


addEventListener(Event.ENTER_FRAME, preLoad)


function preLoad(event:Event):void{

	var bytestoLoad:Number = loaderInfo.bytesTotal;

	var numberLoaded:Number = loaderInfo.bytesLoaded;

	if (bytestoLoad == numberLoaded){

		removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, preLoad)

		gotoAndStop(2);

	} else {

		preLoader.preLoaderFill.scaleX = numberLoaded/bytestoLoad;

		preLoader.bytesPercent.text = Math.floor(numberLoaded/bytestoLoad*100) + "%";

	}

}