Dodatkowe funkcje w windows XP /2000

Menu kontekstowe Windows daje nam dostęp do kilku standardowych opcji. Czasami pojawi się w nim nowa pozycja, związana z zainstalowaniem kolejnego programu (np. Nortona AntiVirusa). Ale może sami chcielibyśmy tam dodać jakieś nowe polecenie?

Niektóre narzędzia dobrze jest mieć pod ręką. Spróbujemy zatem tak przerobić menu pojawiające się po naciśnięciu prawego przycisku myszy, aby mieć dostęp przynajmniej do części poleceń, które wywoływaliśmy dotąd po wydaniu komendy Start | Uruchom albo klikaniu odpowiedniej ikony.

Szybciej wyrzuć

Na początek spróbujmy uprościć “czyszczenie” Kosza - w ten mianowicie sposób, że polecenie Opróżnij Kosz będzie dostępne nie tylko po kliknięciu ikonki “śmietnika”. Tę komendę wydamy także po wskazaniu ikony dowolnego folderu albo napędu. W tym celu musimy dokonać niewielkich zmian w Rejestrze. Przygotujmy plik tekstowy o następującej zawartości:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\directory\shellex\

ContextMenuHandlers{645FF040-5081-

-101B-9F08-00AA002F954E}]

[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shellex\

ContextMenuHandlers{645FF040-5081-

-101B-9F08-00AA002F954E}]

Dzięki pierwszemu wpisowi dodamy polecenie Opróżnij Kosz do menu kontekstowego związanego z folderami; drugi wiersz odpowiada za obsługę dysków. Oczywiście nie musimy wprowadzać do Rejestru dwóch zmian - jeżeli zdecydujemy, że wystarczy nam możliwość opróżniania Kosza tylko z poziomu folderu lub dysku, to umieszczamy w zbiorze jedną, odpowiednią linię.

Zapisujemy plik pod nazwą Kosz.reg, klikamy go prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Scalaj (Merge). Odpowiednie informacje zostaną dodane do Rejestru, a po restarcie komputera będziemy mieli dostęp do nowej opcji w menu kontekstowym.

W czarnym okienku

Teraz zabierzemy się za systemowy Wiersz polecenia, wywoływany komendą Start | Uruchom | cmd. Tworzymy kolejny plik z rozszerzeniem REG. Powinny się w nim znaleźć wpisy:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\Cmd

Here]

@=“Uruchom w Wierszu polecenia”

[HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\

CmdHere\command]

@=“cmd.exe /k pushd %L”

Po dwukrotnym kliknięciu pliku wystarczy zgodzić się na wprowadzenie w systemie odpowiednich zmian. W menu kontekstowym zobaczymy nową komendę: Uruchom w Wierszu polecenia.

Skopiuj, przenieś

Na koniec dodamy do menu kontekstowego polecenia Kopiuj do i Przenieś do. Uruchamiamy Edytor Rejestru, rozwijamy gałąź HKEY_CLASSES_ ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers i tworzymy klucze Copy To i Move To. Zmieniamy ich wartości na - odpowiednio - {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13} oraz {C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}. Dwie kolejne opcje w menu kontekstowym będą dostępne po zrestartowaniu peceta.

Mamy tylko jeszcze jedną uwagę: przedstawione wyżej patenty działają w Windows 2000 i XP, ale zdecydowanie odradzamy stosowania ich w Windows 98! Skończy się to bowiem koniecznością przeinstalowania Okien.