Dodatkowy wątek


(northwest) #1

Witam,

Mam aplikację napisaną w c# do odczytu bazy danych:

private void fleet_Load(object sender, EventArgs e)

{

listView1.View = View.Details;


listView1.Items.Clear();

Thread t = new Thread(new ThreadStart(odbior));

t.Start();

}


private static void odbior()

{

string id;


while (true)

{


try

{

IDbConnection dbcon;

dbcon = new NpgsqlConnection(BazaZmiennych.GetSettings().connectionString);

dbcon.Open();

IDbCommand dbcmd = dbcon.CreateCommand();

string sql = "Select * FROM samochody WHERE id_usera = '" + BazaZmiennych.GetSettings().id + "'";

dbcmd.CommandText = sql;

IDataReader reader = dbcmd.ExecuteReader();


while (reader.Read())

{

ListViewItem lSingleItem;

lSingleItem = listView1.Items.Add(reader["id"].ToString());

lSingleItem.SubItems.Add((string)reader["nazwasamochodu"]);

id = reader["id_cudaka"].ToString();;

////

try

{

IDbConnection dbcon2;

dbcon2 = new NpgsqlConnection(BazaZmiennych.GetSettings().connectionString);

dbcon2.Open();

IDbCommand dbcmd2 = dbcon2.CreateCommand();

string sql2 = "Select * FROM dane WHERE idcudaka = '1' ORDER by id DESC LIMIT 1";

dbcmd2.CommandText = sql;

IDataReader reader2 = dbcmd2.ExecuteReader();

while (reader2.Read())

{

lSingleItem.SubItems.Add(reader["czas"].ToString());

lSingleItem.SubItems.Add(reader["data"].ToString());

}

reader2.Close();

reader2 = null;

dbcmd2.Dispose();

dbcmd2 = null;

dbcon2.Close();

dbcon2 = null;

}

catch (NpgsqlException ex)

{

System.Text.Encoding enc = Encoding.GetEncoding("Windows-1250");

StreamWriter sw = new StreamWriter("c:\\Logs\\log.log", true, enc);

sw.WriteLine(DateTime.Now.ToShortDateString() + " | " + DateTime.Now.ToLongTimeString() + " :: " + ex);

sw.Flush();

sw.Close();

}

catch (Exception ex)

{

System.Text.Encoding enc = Encoding.GetEncoding("Windows-1250");

StreamWriter sw = new StreamWriter("c:\\Logs\\log.log", true, enc);

sw.WriteLine(DateTime.Now.ToShortDateString() + " | " + DateTime.Now.ToLongTimeString() + " :: " + ex);

sw.Flush();

sw.Close();

}

}

reader.Close();

reader = null;

dbcmd.Dispose();

dbcmd = null;

dbcon.Close();

dbcon = null;

}


catch (NpgsqlException ex)

{

System.Text.Encoding enc = Encoding.GetEncoding("Windows-1250");

StreamWriter sw = new StreamWriter("c:\\Logs\\log.log", true, enc);

sw.WriteLine(DateTime.Now.ToShortDateString() + " | " + DateTime.Now.ToLongTimeString() + " :: " + ex);

sw.Flush();

sw.Close();

}

catch (Exception ex)

{

System.Text.Encoding enc = Encoding.GetEncoding("Windows-1250");

StreamWriter sw = new StreamWriter("c:\\Logs\\log.log", true, enc);

sw.WriteLine(DateTime.Now.ToShortDateString() + " | " + DateTime.Now.ToLongTimeString() + " :: " + ex);

sw.Flush();

sw.Close();

}

Thread.Sleep(5000);

}

}

Zrobiłem wątek "odbior" który powinien uzupełniać mi listvieva danymi, ale niestety nie działa :frowning:

Wywala błąd:nieprawidłowa operacja między wątkami: "do formatu 'listview' uzyskiwany jest dostep z watku innego niz watekw ktorym zostal tworzony"

Wiecie może co jest nie tak??

Mógłby ktoś mi pomóc rozwiązać ten błąd??

Northwest


(system) #2

Pod delphi dokładnie tak samo listview nie chce się uzupełniać z innego wątku. samo uzupełnienie daj w metodzie synchronize, lub wyślij komunikat do głównego okna w którym przekaż co do listview trza dodać. Polecam też zrezygnować z listview i zapoznać się z virtualtree, więcej możliwości lepiej wygląda i możesz obsługiwać z kilku wątków jednocześnie.


(northwest) #3

oki, już sobie poradziłem - dzięki za pomoc :slight_smile:


(system) #4

Skoro poradziłeś to warto napisać o co chodziło i jak naprawiłeś.