Dodawanie elementu na początek listy C#


(Ma7ras1) #1

Stworzyłem listę elementów i próbuje dodać element na jej początek lecz wyświetla mi taki błąd: "invalid conversion from 'void*' to'elListy* {aka el*}' [-fpermissive]". Ktoś wie co jest nie tak? Poniżej kod programu. 

 

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
 
struct el {
    int klucz ;
     struct el *nast;
     };
 
 typedef struct el elListy ;
 typedef elListy * lista ;
 
 
 
void DNPL(lista *l, int i ) // l wsk. na listę!
 {
 lista p = ( lista )malloc(sizeof( elListy ));
 p->klucz = i;
 p->nast = *l;
 *l = p;
 }
 
 int main() 
 {
 
  elListy *l=0, *p=0;
   int n=5;
   while(n--){
   p = malloc(sizeof( elListy ));
   p->klucz = n+1;
   p->nast = l;
   l = p;
         }  
   lista _l = 0;
   DNPL(&_l, 3);
   DNPL(&_l, 2);
   DNPL(&_l, 1);
   DNPL(&_l->nast, 0);
   WyswietlListe(_l);
   return 0;
}

(Ma7ras1) #2

Temat do zamknięcia. Już sobie poradziłem z problemem.