Dodawanie stałych elementów c++


(Karoles357) #1

Witam!

Czy istnieje możliwość aby w programie konsolowym napisanym w c++ np. do zmiennej  int liczba przypisać wartość 50, ale po restarcie programu ta zmienna będzie pusta.I czy można jakoś tak zrobić aby ta wartość została przypisana na zawsze?Czyli nawet po restarcie programu wartość będzie taka sama.Ale w pierwszym uruchomieniu programu dopiero przypisze wartośc do zmiennej.


(kuba3351) #2

Niestety, jeśli nie zapiszesz danych w pamięci trwałej, to je straciz. Zmienne są trzymane w pamięci RAM, a ona trwała nie jest. Zarządza nią system operacyjny. Gdy program się kończy, pamięc którą zająłeś jest zwalniana, i nie ma pewności czy przed kolejnym uruchomieniem programu, jakiś inny program nie zapisał już w tej pamięci czegoś innego, i wartość którą ty zapisałeś została zastąpiona inną. Jedyny sposób to zapisanie danych w pamięci trwałej, czyli np. na dysku w pliku, gdzieś w rejestrze systemowym albo w internecie na jakimś serwerze. Przy kolejnym uruchomieniu pobrać wartość i zapisać znowu do zmiennej.


(Fizyda) #3

Jak napisał kuba wyżej, ewentualnie na dysku w pliku konfiguracyjnym.