Dodawanie wpisu w rejestrze XP


(danyll) #1

Chciałbym dodać wpis w rejestrze xp ale przez notatnik. Wpis ten miałby być w gałęzi:

jednak chciałbym, aby działał on u kolegi na innym pc.

Jak zrobić żeby {3BD9BABC-8594-4788-91CC-B2F309247155} zostało samo wyszukane, bo na każdym pc jest to inny klucz. Chcę tam dodać wartość:

Chcę mieć to w notatniku w postaci plik.reg żeby kolega mógł scalić ten klucz bez grzebania w rejestrze.


(Łukash) #2

W ogóle to chyba nie da rady przez .reg może przez .cmd lub .bat .