Dogranie muzyki do gry w ripie


(kristoff08) #1

czy można, a jeśli tak to jak, dograć muzykę do gry ściągniętej w ripie gdzie nie ma muzyki?


(Mlajtner) #2

musisz mieć tą wyciętą część i postępować zgodnie z zaleceniami

"krojczego"


(Monczkin) #3