Dołączanie kontrolki Winsock do projektu


(adan2013) #1

Jak dołączyć do plików projektu kontrolkę Winsock tak by program wystartował na komputerze który nie ma jej u siebie?


(floyd) #2

Kontrolki muszą podlegać rejestracji w systemie.

1)Najprościej jest więc utworzyć program instalacyjny naszego programu np. w programie:  inosetup

Przy tworzeniu instalacji naszego programu dodajemy linię:

Source: "kontrolka.OCX"; DestDir: "{app}"; Flags: regserver

jeżeli kontrolka ma byc umieszczona w tym samym katalogu co nasz program

lub

Source: "kontrolka.OCX"; DestDir: "{sys}"; Flags: regserver

jeżeli kontrolka ma być umieszczona w katalogu systemowym.

2)Jeżeli nie mamy zamiaru tworzyć instalacji naszego programu, to umieszczamy kontrolkę w tym samym katalogu co nasz program lub kopiujemy do katalogu systemowego i w naszym programie piszemy procedurę rejestracyjną.

3) Umieszczamy kontrolkę w tym samym katalogu co nasz program i piszemy informację żeby ewentualny użytkownik sam ją sobie zarejestrował w systemie: start--> uruchom i wpisując:

Regsvr32.exe scieżka dostępu\kontrolka.ocx

jeżeli kontrolka jest umieszczona w katalogu systemowym, to nawet nie trzeba podawać ścieżki dostępu

(rejestracja kontrolek wymaga uprawnień administratora)