Domena - bez www na początku - nie działa dobrze


(nateria) #1

Mam poważny problem z domeną. Gdy wpisuje adres w postaci mojastrona.pl to wszystko działa, strona się otwiera, ale jeśli wpisze www.mojastrona.pl (z www) to wyskakuje Błąd 404

Oto mój plik .htaccess

Turn on URL rewriting

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.(.*)$ [NC]

Installation directory

Protect hidden files from being viewed


#2

Masz błąd składni:

Options +FollowSymLinks


(zypolit) #3

J.w.

A prawidłowe kody przekierować masz do znalezienia bez większych problemów w sieci.

Gdybyś poprosił o odpowiednie hosting, to także by Ci wstawili właściwy kod :wink: