Donationware z zachowaniem praw autorskich


(look997) #1

Potrzebuję rodzaju licencji która: zachowuje prawa autorskie i jednocześnie działa jak Donationware. Na wikipedii Donationware jest tak opisane, jakby nie trzeba było zachowywać praw autorskich.


(marson1) #2

Nie bardzo rozumiem, donationware to rodzaj freeware gdzie wysokość opłaty jak i to czy w ogóle ją dasz nie ma nic do rzeczy z prawami autorskimi… jeśli jesteś twórcą oprogramowania to po prostu zastrzeż, że po za prawami wynikającymi z licencji nie udzielasz innych praw i prawa intelektualne są Twoją własnością


(Tvloip) #3

To jest tylko podtyp licencji. Prawa autorskie zachowujesz zawsze bez względu na typ licencji, z wyjątkiem licencji przynależnych do otwarto-źródłowych projektów.