Dos a polskie znaki


(L Juszczak) #1

Problem jakw tytule? Jak w prosty i szybki sposób zmusić dosa do wyświetlania polskich znaków?


(inż. Piniol) #2

Kliknąć na „Start”, potem „Uruchom” i wpisać komendę: SYSEDIT

W oknie o „CONFIG.SYS” wpisać:

COUNTRY=048,852,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS

DEVICE=C:\WINDOWS\COMMAND\DISPLAY.SYS CON=(ega,437,1)

W oknie „AUTOEXEC.BAT” wpisać:

C:\WINDOWS\COMMAND\MODE CON CP PREP=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\EGA.CPI)

C:\WINDOWS\COMMAND\MODE CON CP SEL=852

C:\WINDOWS\COMMAND\KEYB PL,,C:\WINDOWS\COMMAND\KEYBRD4.SYS

ewentualnie jeżeli już istnieję podbne linijki to je zmodyfikować