DOSBox jak w nim uruchomić grę z płyty cd?


(pysiu) #1

DOSBox jak w nim uruchomić grę z płyty cd lub z dysku ?


(Mateczko) #2

wpisujesz mount c nazwa_sciezki_do_gry (np mount c c:\gry\mario)

potem c:

i potem program do włącznia gry np MARIO.EXE

i grasz


(Johny) #3

po zamontowaniu wchodzisz na dysk w samym DosBoxie i odpalasz grę


(lanlin) #4

Można to też tak ustawić, żeby program uruchamiać jak każdy inny klikając na skrót.

Najpierw kopiujesz plik dosbox.conf z folderu dosboxa np.: do folderu z grą i zmieniasz nazwę dowolnie np.:dosbox-mario.conf.

Teraz otwierasz go w notatniku i w ostatniej linijce w sekcji [autoexec] wpisujesz komendy np.:

mount c c:\gry\mario

C:

MARIO.EXE

exit - ta komenda zamknie automatycznie dosboxa po zamknięciu/wyłączeniu gry

Zapisujesz zmiany.

Teraz tworzysz skrót do dosbox.exe. Wchodzisz we właściwości skrótu i dodajesz w linijce ze ścieżką do dosboxa argument (po spacji)

-conf c:\gry\mario\dosbox-mario.conf

Zatwierdzasz zmiany i już masz działający skrót, jeszcze zmieniasz nazwę skrótu na nazwę gry np.: Mario i wszystko. Dwuklik uruchamia grę.

I tak dla każdej gry możesz stworzyć oddzielny plik konfigu z różnymi parametrami.

Co do CD-Romu to montuje się go tak:

mount D D:\ -t cdrom

oczywiście zamiast D:\ musisz wstawić literę twojego dysku CD-rom.

Tu jest częściowy opis w j. angielskim -> http://www.dosbox.com/wiki/Main_Page