Dostałem hacka w grze

Witam, jestem w tym kompletnie zielony.

Dziś zostałem zhachowany w grze tibia. Robiłem wszystko zeby usunąć keylogera. Podejrzewam, że coś będzie w logach.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:45:05, on 2009-06-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16850)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe

D:\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

d:\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

D:\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe

d:\SiSoftware Sandra Lite XII.SP2b\RpcAgentSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http/www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http/go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http/go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http/go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http/go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - D:\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - D:\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [iAAnotif] “C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ZCfgSvc.exe] C:\WINDOWS\system32\ZCfgSvc.exe

O4 - HKLM…\Run: [PRONoMgr.exe] C:\Program Files\Intel\NCS\PROSet\PRONoMgr.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [iTSecMng] %ProgramFiles%\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\ItSecMng.exe /START

O4 - HKLM…\Run: [HWSetup] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Applet\HWSetup.exe hwSetUP

O4 - HKLM…\Run: [egui] “D:\ESET Smart Security\egui.exe” /hide /waitservice

O4 - HKLM…\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] “D:\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient

O4 - HKLM…\Run: [TFncKy] TFncKy.exe

O4 - HKLM…\Run: [TDispVol] TDispVol.exe

O4 - HKLM…\Run: [smoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming Utility\SmoothView.exe

O4 - HKLM…\Run: [TPNF] C:\Program Files\TOSHIBA\TouchPad\TPTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [TPSMain] TPSMain.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [FineReader7NewsReaderPro] “D:\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe”

O4 - HKLM…\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe -CheckReg

O4 - HKLM…\Run: [RemoteControl] d:\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [systool] C:\WINDOWS\smss.cmd

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [NVIDIA nTune] D:\NVIDIA Corporation\nTune\nTuneCmd.exe resetprofile

O4 - HKCU…\Run: [toscdspd] TOSCDSPD.EXE

O4 - HKCU…\Run: [spybotSD TeaTimer] d:\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: rncsys32.exe

O4 - Global Startup: Bluetooth Manager.lnk = ?

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = D:\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res/D:\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet’a - D:\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet’a - D:\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http/www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http/dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD42/JSCDL/jre/6u6-b90/jinstall-6u6-windows-i586-jc.cab?e=1214348127811&h=094dd73d68d18c30be09e55abedd48eb/&filename=jinstall-6u6-windows-i586-jc.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - D:\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Usługa inteligentnego transferu w tle (BITS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\

O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - d:\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - D:\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - D:\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: Intel® Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag 2000 (OOD2000) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\OOD2000.exe

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\system32\S24EvMon.exe

O23 - Service: SiSoftware Deployment Agent Service (SandraAgentSrv) - SiSoftware - d:\SiSoftware Sandra Lite XII.SP2b\RpcAgentSrv.exe

O23 - Service: TOSHIBA Bluetooth Service - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe

O23 - Service: Aktualizacje automatyczne (wuauserv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\

End of file - 9263 bytes

--------------------------------------- to logi z komputera na którym doszło do hacka.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:52:50, on 2009-06-30

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16827)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

D:\CCleaner\CCleaner.exe

D:\Eset\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - D:\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - D:\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - D:\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: O&O Defrag 2000 (OOD2000) - O&O Software GmbH - C:\WINDOWS\system32\OOD2000.exe

O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - d:\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XIIc\Win32\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - d:\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite XIIc\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

End of file - 2832 bytes

------------------------------------------------------- a te to tak *ps* . przydalo by sie żeby ktos powiedział czy coś jest nie tak.

Moje GG: 7986970

Proszę o pomoc. Dziękuje

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

sfiksuj w 1 logu

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

I tylko tyle widzisz w tych logach? :?

Tego tutaj jest więcej…

1 log

Fix w HiJackThis: ( Do a system scan only -> zaznaczasz pola przy podanych niżej wpisach -> Fix checked )

W drugim logu nic nie widać.

Pokaż logi z OTL - OTL.txt i Extras.txt oraz log z GMER.

NeOn# ,

Proszę zapoznać się z tematem Ważny komunikat dotyczący tytułowania tematów i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do Tematu

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Oczywiście rozmawiamy o tych pierwszych logach z komputera na którym doszlo do hacka. Ten drugi jest czysty, ponoć*

Oto link do logów z programu OTL:

http://wklej.org/id/114581/

Logów z Extras.txt nie pokaże, bo nie mogłem znaleść tego w internecie.

Uruchom OTL. W oknie Custom Scans/Fixes wklej następujący skrypt:

:OTL

PRC - C:\WINDOWS\explorer.exe (Microsoft Corporation)


:Files

C:\WINDOWS\smss.cmd


:Commands

[emptytemp]

[start explorer]

[Reboot]

Kliknąć na Run Fix.

Po resecie na nowo wywołać OTL i kliknąć na CleanUp! - usunie się sam.