Dostęp do udostępnionego zasobu C$


(si@tk@rz) #1

W WinXP nie było problemu dostać się znając hasło administratora na udział C$, w Win7 już takiej możliwości nie mam. Wpisuję hasło utworzonego administratora i ponownie wyskakuje mi monit o wpisanie hasła, a gdy wpiszę hasło wbudowanego Administratora to pokazuje mi że nie mam uprawnień do zasobów.


(goomish) #2

Jako administrator:

  1. Znajdź klucz

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

  2. Utwórz nową wartość typu DWORD o nazwie

    LocalAccountTokenFilterPolicy

i wartości 1

PS. Jeżeli włączyłeś tzw. Grupę Domową (nowy sposób udostępniania plików/zasobów wprowadzony w Windows 7) to udziały administracyjne i tak nie będą działać (nie będą dostępne). Czyli powinieneś wyłączyć udostępnianie przez Grupę Domową

PS2. http://www.google.pl/search?sourceid=ch ... tive+share