Dostęp po ssh do procesu uruchamianego wraz ze startem systemu


(DiamondBack) #1

Mam Ubuntu w wersji dekstop bez trybu graficznego - jedyny dostęp mam po ssh. Mam postawiony na tym systemie serwer gry Quakelive, który dodałem do init.d by się uruchamiał wraz ze startem systemu, bez mojego udziału i bez konieczności ciągłego posiadania otwartej sesji użytkownika po ssh. Jak mogę się dostać do tego procesu serwera i wprowadzić w nim kilka komend? Bo sam proces działa, ale w tle.


(dragonn) #2

Odpalaj proces quake w sesji screen, możesz się do niej wtedy dostać po ssh czy czegokolwiek.