Dostęp Po Wykonaniu testu


(baciany) #1

(system) #2

nie for tylko if


(baciany) #3

Też coś nie tak. Zobacz http://parafia.starachowice.pl/test.php :confused:


(Fingerboarding) #4

Umieść kod php w znacznikach <?php , a ?> , jeśli między znacznikami wstawiasz html to użyj echo.


(baciany) #5