Downloader.Agent.anm - logi


(Demog) #1

podczas uruchamiania obojetnie jakiego programu wyswietla mi sie komunikat z "ewido anti-malware 3.5", ze wykryto infekcje, wybiram opcje "clean" i "ok". no ale ciągle pojawia mi sie ten komunikat i ciagle ta sama infekcja

logi:


(Bbieniol) #2

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox):

Podaj lokalizację zainfekowanego pliku :slight_smile: