Drag n drop w virtual box 3.0


(Zaba285) #1

Witam, czy w Virtual Box 3.0 można uruchomić drag n drop? Jeśli tak to jak?