Dragon Browser - wyłączenie nowego stylu menu


(Jacekb) #1

Przeglądarka Dragon, podobnie jak Chrome od pewnego czasu ustawiła nowy styl menu (zwiększone odstępy między wierszami). W Chrome sposób na powrót do mniejszych odstępów jest znany - dopisanie wyłączenia nowego stylu w elemencie docelowym we właściwościach. W Dragon niestety ten sposób działał ale od kilku wersji już nie działa.

Czy zna ktoś inny sposób na poprawę tego parametru menu?