DriverBackup! 1.0.3 - czyli backup sterowników


(Yole) #1

DriverBackup! jest malutką aplikacją (≈156 KB ) rozpowszechnianą za darmo (licencja GNU General Public License (GPL)) służącą do wykonywania kopii zapasowej wszystkich sterowników zainstalowanych w systemie Windows. Narzędzie to jest szczególnie ważne dla osób chcących dokonać nienadzorowanej instalacji systemu Windows oraz często wykonujących reinstalacje systemu

Instalacja Nie potrzeba instalować tej aplikacji . Wystarczy rozpakować archiwum ZIP do folderu i uruchomić program. Występuje w 2 wersjach językowych : angielskiej i włoskiej. UWAGA!!

Pierwsze kroki. Interfejs programu jest bardzo przejrzysty i nie sprawia problemu w poruszaniu się po programie. Program podczas uruchomienia kompletuje listę sterowników urządzeń zainstalowanych w systemie operacyjnym. DriverBackup! umożliwia nam wybieranie poszczególnych sterowników poprzez odznaczanie i zaznaczaniem nas interesujących .

Możemy dodatkowo wyszukać sterowniki dostarczone tylko przez firmę Microsoft lub sterowniki innych producentów

Kiedy już wybraliśmy sterowniki do przeznaczone do wykonania kopii zapasowej należy wybrać folder w którym mają być zapisane

Ostatnim krokiem po wybraniu folderu docelowego jest kliknięcie przycisku Backup drivers

Czasami narzędzie to wyświetla komunikat odnośnie braku pliku MSCOMCTL.OCX – kontrolki odpowiedzialnej za prawidłowe działanie tego programu . Należy pobrać ten plik (można go bezpłatnie pobrać ze strony http://www.ocxdump.com/) , przekopiować do katalogu *x:\windows\system32* -(gdzie x oznacza literę dysku na której jest zainstalowany Windows) a następnie kliknąć przycisk Start wybrać uruchom gdzie należy wpisać poniższy tekst i nacisnąć Enter :

regsvr32 \windows\system32\MSCOMCTL.OCX

Po wpisaniu należy uruchomić ponownie komputer.

Przywracanie sterowników odbywa się w bardzo prosty sposób. Należy w menedżerze urządzeń wskazać folder, gdzie znajduje się wcześniej utworzona kopia utworzona przez program DriverBackup! Aplikacja ta może być uruchomiana na każdym komputerze, na którym zainstalowany jest system, Windows 95/98/NT/2000/XP. Wymagana jest również opisana wyżej kontrolka MSCOMCTL.OCX

UWAGA !!

Program nie obsługuje 64-bitowych systemów.