Drobne problemy z kompem i siecia - logi

Ogolnie komp mi cos ostatnio swiruje, znikla ikonka baterii na lapie, niewidze OSD na ekranie przy podglasnianiu/pojasnianiu matrycy, niedziala klawisz ThinkVantage.

Otoczenie siecowie raz dziala raz nie, i niemoge go skonfigurowac dla kolejnych komputerow. I mozna by wymieniac pozostale drobne problemy, ale jednym slowem wyczuwam troche syfu na kompie, w zwiazku z tym uprzejmie prosze o sprawdzenie logow

Z gory dzieki

[quote]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:46:01, on 2009-05-02

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe


[code]"Silent Runners.vbs", revision 59, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMAXPnP" = "C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" ["Analog Devices, Inc."]

"SoundMAX" = "C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray" ["Analog Devices, Inc."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"TPHOTKEY" = "C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe" ["Lenovo Group Limited"]

"AVG8_TRAY" = "C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe" ["AVG Technologies CZ, s.r.o."]

"PSQLLauncher" = ""C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\launcher.exe" /startup" ["UPEK Inc."]

"SynTPEnh" = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe" ["Synaptics, Inc."]

"GrooveMonitor" = ""C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"" [MS]

"ACTray" = "C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe" ["Lenovo "]

"ACWLIcon" = "C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe" ["Lenovo "]

"LPManager" = "C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMGR.exe" ["Lenovo Group Limited"]

"LPMailChecker" = "C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMLCHK.exe" ["Lenovo Group Limited"]

"AwaySch" = "C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE" ["Lenovo Group Limited"]

"TPKMAPHELPER" = "C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper" ["Lenovo"]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}\(Default) = "WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG Safe Search"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll" ["AVG Technologies CZ, s.r.o."]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Spybot-S&D IE Protection"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Browser Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

{A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG Security Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL" ["[[[COMPANYNAME]]]----------------------------"]

{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashFXP Helper for Internet Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll" ["IniCom Networks, Inc."]

{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}\(Default) = "JQSIEStartDetectorImpl"

 -> {HKLM...CLSID} = "JQSIEStartDetectorImpl Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{3028902F-6374-48b2-8DC6-9725E775B926}" = "IE Microsoft AutoComplete"

 -> {HKLM...CLSID} = "IE Microsoft AutoComplete"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{EFA24E62-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "History Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "History Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll" [MS]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" = "AVG8 Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG8 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\AVG\AVG8\avgse.dll" ["AVG Technologies CZ, s.r.o."]

"{6af09ec9-b429-11d4-a1fb-0090960218cb}" = "My Bluetooth Places"

 -> {HKLM...CLSID} = "Moje miejsca interfejsu Bluetooth"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\BTNEIG~1.DLL" ["Broadcom Corporation."]

"{7842554E-6BED-11D2-8CDB-B05550C10000}" = "Monitor"

 -> {HKLM...CLSID} = "Monitor Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\btncopy.dll" ["Broadcom Corporation."]

"{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}" = "Synaptics Control Panel"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll" ["Synaptics, Inc."]

"{72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E}" = "Groove GFS Browser Helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Browser Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{2A541AE1-5BF6-4665-A8A3-CFA9672E4291}" = "Groove GFS Explorer Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Folder Synchronization"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{A449600E-1DC6-4232-B948-9BD794D62056}" = "Groove GFS Stub Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Icon Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}" = "Groove GFS Stub Execution Hook"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Execution Hook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}" = "Groove GFS Context Menu Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{387E725D-DC16-4D76-B310-2C93ED4752A0}" = "Groove XML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove XML Icon Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{16F3DD56-1AF5-4347-846D-7C10C4192619}" = "Groove Explorer Icon Overlay 3 (GFS Folder)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 3 (GFS Folder)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{AB5C5600-7E6E-4B06-9197-9ECEF74D31CC}" = "Groove Explorer Icon Overlay 2 (GFS Stub)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 2 (GFS Stub)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{2916C86E-86A6-43FE-8112-43ABE6BF8DCC}" = "Groove Explorer Icon Overlay 4 (GFS Unread Mark)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 4 (GFS Unread Mark)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{99FD978C-D287-4F50-827F-B2C658EDA8E7}" = "Groove Explorer Icon Overlay 1 (GFS Unread Stub)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 1 (GFS Unread Stub)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{920E6DB1-9907-4370-B3A0-BAFC03D81399}" = "Groove Explorer Icon Overlay 2.5 (GFS Unread Folder)"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove Explorer Icon Overlay 2.5 (GFS Unread Folder)"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outlook File Icon Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{5858A72C-C2B4-4dd7-B2BF-B76DB1BD9F6C}" = "Microsoft Office OneNote Namespace Extension for Windows Desktop Search"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office OneNote Namespace Extension for Windows Desktop Search"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONFILTER.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\msohevi.dll" [MS]

"{993BE281-6695-4BA5-8A2A-7AACBFAAB69E}" = "Microsoft Office Metadata Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Metadata Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]

"{C41662BB-1FA0-4CE0-8DC5-9B7F8279FF97}" = "Microsoft Office Thumbnail Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Thumbnail Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\msoshext.dll" [MS]

"{23170F69-40C1-278A-1000-000100020000}" = "7-Zip Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "7-Zip Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ThinkVantage\SMA\7z\7-zip.dll" ["Igor Pavlov"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]

"{e57ce731-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1}" = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

 -> {HKLM...CLSID} = "Uniwersalne urządzenia Plug and Play"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD}" = "Groove GFS Stub Execution Hook"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Stub Execution Hook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\

<> "Notification Packages" = "scecli"|"C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\psqlpwd.dll"|"ACGina"


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> ACNotify\DLLName = "ACNotify.dll" [file not found]

<> avgrsstarter\DLLName = "avgrsstx.dll" ["AVG Technologies CZ, s.r.o."]

<> psfus\DLLName = "C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\psqlpwd.dll" ["UPEK Inc."]

<> tpfnf2\DLLName = "C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\notifyf2.dll" [null data]

<> tphotkey\DLLName = "C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\tphklock.dll" ["Lenovo Group Limited"]


HKLM\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office InfoPath XML Mime Filter"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AVG8 Shell Extension\(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG8 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\AVG\AVG8\avgse.dll" ["AVG Technologies CZ, s.r.o."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]

XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]

XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

AVG8 Shell Extension\(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG8 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\AVG\AVG8\avgse.dll" ["AVG Technologies CZ, s.r.o."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" ["Alexander Roshal"]

XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\

XXX Groove GFS Context Menu Handler XXX\(Default) = "{6C467336-8281-4E60-8204-430CED96822D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Groove GFS Context Menu Handler"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"HonorAutoRunSetting" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{unrecognized setting}


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\user\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Tapeta pulpitu.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]Windows Portable Device AutoPlay Handlers

-----------------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\


AlcoholAutoPlayV2.BurnDisc\

"Provider" = "Alcohol 120%"

"InvokeProgID" = "AlcoholAutoPlayV2"

"InvokeVerb" = "BurnDisc"

HKLM\SOFTWARE\Classes\AlcoholAutoPlayV2\shell\BurnDisc\command\(Default) = ""C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol.exe" %1" ["Alcohol Soft Development Team"]


AlcoholAutoPlayV2.ReadDisc\

"Provider" = "Alcohol 120%"

"InvokeProgID" = "AlcoholAutoPlayV2"

"InvokeVerb" = "ReadDisc"

HKLM\SOFTWARE\Classes\AlcoholAutoPlayV2\shell\ReadDisc\command\(Default) = ""C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Alcohol.exe" %1" ["Alcohol Soft Development Team"]


AVSDVDMovieOnArrival\

"Provider" = "AVS DVD Player"

"InvokeProgID" = "DVD"

"InvokeVerb" = "PlayWithAVSDVDPlayer"

HKLM\SOFTWARE\Classes\DVD\shell\PlayWithAVSDVDPlayer\Command\(Default) = ""C:\Program Files\AVS4YOU\AVSDVDPlayer\AVSDVDPlayer.EXE" "%L"" ["Online Media Technologies Ltd."]


MPCPlayCDAudioOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayCDAudio"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayCDAudio\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe" %1 /cd" ["mpc-hc@Sourceforge"]


MPCPlayDVDMovieOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayDVDMovie"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayDVDMovie\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe" %1 /dvd" ["mpc-hc@Sourceforge"]


MPCPlayMusicFilesOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayMusicFiles"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayMusicFiles\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe" %1" ["mpc-hc@Sourceforge"]


MPCPlayVideoFilesOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayVideoFiles"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayVideoFiles\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe" %1" ["mpc-hc@Sourceforge"]


MSPlayCDAudioOnArrival\

"Provider" = "ALLPlayer"

"InvokeProgID" = "AllPlayerFile"

"InvokeVerb" = "play"

HKLM\SOFTWARE\Classes\AllPlayerFile\shell\play\command\(Default) = ""C:\Program Files\MarBit\ALLPlayer\ALLPlayer.exe" "%1"" [file not found]


NeroAutoPlay2AudioToNeroDigital\

"Provider" = "Nero Burning ROM"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay2"

"InvokeVerb" = "PlayCDAudioOnArrival_AudioToNeroDigital"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay2\shell\PlayCDAudioOnArrival_AudioToNeroDigital\command\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\nero\nero.exe /Dialog:SaveTracks /Drive:%L" ["Ahead Software AG"]


NeroAutoPlay2CDAudio\

"Provider" = "Nero Burning ROM"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay2"

"InvokeVerb" = "HandleCDBurningOnArrival_CDAudio"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay2\shell\HandleCDBurningOnArrival_CDAudio\command\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\nero\nero.exe /New:AudioCD /Drive:%L" ["Ahead Software AG"]


NeroAutoPlay2CopyCD\

"Provider" = "Nero Burning ROM"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay2"

"InvokeVerb" = "PlayCDAudioOnArrival_CopyCD"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay2\shell\PlayCDAudioOnArrival_CopyCD\command\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\nero\nero.exe /Dialog:DiscCopy /Drive:%L" ["Ahead Software AG"]


NeroAutoPlay2DataDisc\

"Provider" = "Nero Burning ROM"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay2"

"InvokeVerb" = "HandleCDBurningOnArrival_DataDisc"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay2\shell\HandleCDBurningOnArrival_DataDisc\command\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\nero\nero.exe /New:ISODisc /Drive:%L" ["Ahead Software AG"]


NeroAutoPlay2LaunchNeroStartSmart\

"Provider" = "Nero StartSmart"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay2"

"InvokeVerb" = "HandleCDBurningOnArrival_LaunchNeroStartSmart"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay2\shell\HandleCDBurningOnArrival_LaunchNeroStartSmart\command\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\Nero StartSmart\NeroStartSmart.exe /AutoPlay /Drive:%L" ["Ahead Software AG"]


NeroAutoPlay2RipCD\

"Provider" = "Nero Burning ROM"

"InvokeProgID" = "Nero.AutoPlay2"

"InvokeVerb" = "PlayCDAudioOnArrival_RipCD"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Nero.AutoPlay2\shell\PlayCDAudioOnArrival_RipCD\command\(Default) = "C:\Program Files\Ahead\nero\nero.exe /Dialog:SaveTracks /Drive:%L" ["Ahead Software AG"]Startup items in "user" & "All Users" startup folders:

------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\user\Menu Start\Programy\Autostart

"Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE /tsr" [MS]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"BTTray" -> shortcut to: "C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\BTTray.exe" ["Broadcom Corporation."]

"Digital Line Detect" -> shortcut to: "C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe" ["Avanquest Software "]Enabled Scheduled Tasks:

------------------------


"PCDoctorBackgroundMonitorTask" -> launches: "C:\Program Files\PCDR5\pcdr5cuiw32.exe -backgroundmon scripts\backgroundmon.xml -st PCDoctorBackgroundMonitorTask" [null data]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 28

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\

"{A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG Security Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL" ["[[[COMPANYNAME]]]----------------------------"]


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG Security Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL" ["[[[COMPANYNAME]]]----------------------------"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG Security Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL" ["[[[COMPANYNAME]]]----------------------------"]


Explorer Bars


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{2A541AE1-5BF6-4665-A8A3-CFA9672E4291}\(Default) = "Groove Folder Synchronization"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Poszukaj"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{2670000A-7350-4F3C-8081-5663EE0C6C49}\

"ButtonText" = "Wyślij do programu OneNote"

"MenuText" = "Wyślij &do programu OneNote"

"CLSIDExtension" = "{48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Send to OneNote from Internet Explorer button"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll" [MS]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Research"


{CCA281CA-C863-46EF-9331-5C8D4460577F}\

"ButtonText" = "@btrez.dll,-4015"

"MenuText" = "@btrez.dll,-12650"

"Script" = "C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm" [null data]


{DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2}\

"MenuText" = "Spybot - Search & Destroy Configuration"

"CLSIDExtension" = "{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Spybot-S&D IE Protection"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]


{E2E2DD38-D088-4134-82B7-F2BA38496583}\

"MenuText" = "@xpsp3res.dll,-20001"

"Exec" = "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe" [MS]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]HOSTS file

----------


C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\HOSTS


maps: 10080 domain names to IP addresses,

   1 of the IP addresses is *not* localhost!Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ac Profile Manager Service, AcPrfMgrSvc, "C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe" ["Lenovo "]

Access Connections Main Service, AcSvc, "C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe" ["Lenovo "]

AVG8 E-mail Scanner, avg8emc, "C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe" ["AVG Technologies CZ, s.r.o."]

AVG8 WatchDog, avg8wd, "C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe" ["AVG Technologies CZ, s.r.o."]

Bluetooth Service, btwdins, "C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe" ["Broadcom Corporation."]

IBM KCU Service, TpKmpSVC, "C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe" [null data]

Intel® PROSet/Wireless Event Log, EvtEng, "C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe" ["Intel(R) Corporation"]

Intel® PROSet/Wireless Registry Service, RegSrvc, "C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe" ["Intel(R) Corporation"]

Intel® PROSet/Wireless WiFi Service, S24EventMonitor, "C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe" ["Intel(R) Corporation"]

IPS Core Service, IPSSVC, "C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE" ["Lenovo Group Limited"]

Java Quick Starter, JavaQuickStarterService, ""C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf"" ["Sun Microsystems, Inc."]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

System Update, SUService, ""C:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe"" [null data]

ThinkPad PM Service, IBMPMSVC, "C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe" ["Lenovo"]

ThinkVantage Registry Monitor Service, ThinkVantage Registry Monitor Service, ""C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe"" ["Lenovo Group Limited"]

TVT Backup Protection Service, TVT Backup Protection Service, ""C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe"" [null data]

TVT Backup Service, TVT Backup Service, ""C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe"" ["Lenovo Group Limited"]

TVT Scheduler, TVT Scheduler, ""C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe"" ["Lenovo Group Limited"]

TVT Windows Update Monitor, TVT_UpdateMonitor, "C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe" ["Lenovo Group Limited"]

Usługa Pomocnik IPv6, 6to4, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\6to4svc.dll" [MS]}Print Monitors:

---------------


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Port drukarki interfejsu Bluetooth\Driver = "bthcrp.dll" ["Broadcom Corporation."]

Send To Microsoft OneNote Monitor\Driver = "msonpmon.dll" [MS]---------- (launch time: 2009-05-02 09:49:58)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 30 seconds, including 14 seconds for message boxes)

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMGR.exe

C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMLCHK.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Lenovo\Zoom\TpScrex.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgrsx.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgnsx.exe

C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

C:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\SvcGuiHlpr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 127.255.255.255 serial.alcohol-soft.com

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgssie.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL

O4 - HKLM…\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [TPHOTKEY] C:\Program Files\Lenovo\HOTKEY\TPOSDSVC.exe

O4 - HKLM…\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [PSQLLauncher] “C:\Program Files\ThinkVantage Fingerprint Software\launcher.exe” /startup

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [GrooveMonitor] “C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe”

O4 - HKLM…\Run: [ACTray] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [ACWLIcon] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\ACWLIcon.exe

O4 - HKLM…\Run: [LPManager] C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMGR.exe

O4 - HKLM…\Run: [LPMailChecker] C:\PROGRA~1\THINKV~2\PrdCtr\LPMLCHK.exe

O4 - HKLM…\Run: [AwaySch] C:\Program Files\Lenovo\AwayTask\AwaySch.EXE

O4 - HKLM…\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu Bluetooth - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O8 - Extra context menu item: Wyślij do urządzenia &Bluetooth… - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG8\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: Ac Profile Manager Service (AcPrfMgrSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcPrfMgrSvc.exe

O23 - Service: Access Connections Main Service (AcSvc) - Lenovo - C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\AcSvc.exe

O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgemc.exe

O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~1\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: ThinkPad PM Service (IBMPMSVC) - Lenovo - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IPS Core Service (IPSSVC) - Lenovo Group Limited - C:\WINDOWS\system32\IPSSVC.EXE

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless WiFi Service (S24EventMonitor) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: System Update (SUService) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\System Update\SUService.exe

O23 - Service: ThinkVantage Registry Monitor Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\tvt_reg_monitor_svc.exe

O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

O23 - Service: TVT Backup Protection Service - Unknown owner - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrpservice.exe

O23 - Service: TVT Backup Service - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\rrservice.exe

O23 - Service: TVT Scheduler - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Common Files\Lenovo\Scheduler\tvtsched.exe

O23 - Service: TVT Windows Update Monitor (TVT_UpdateMonitor) - Lenovo Group Limited - C:\Program Files\Lenovo\Rescue and Recovery\UpdateMonitor.exe

End of file - 10598 bytes

O20 - Winlogon Notify: ACNotify - ACNotify.dll (file missing)

możesz usunąć wpis HJT

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052