DroidExplorer.Bootstrapper.- Droid Explorer install error


(Masaj) #1

Próbuje zainstalować Droid Explorer.0.8.0.1.x64.Standalone na Win7 HP x64 na C:/Program Files. Po każdym razie w wersji online pojawia się błąd przy próbie uruchomienia aplikacji, wersja standallone dała się zainstalować, ale pojawił się błąd uniemożliwiający jej uruchomienie.

Logi błędów: http://www.wklejto.pl/136163

http://www.wklejto.pl/136164

http://www.wklejto.pl/136165