Dual boot


(D35CART35) #1

Antergos i Windows 10, domyślnie startuje Antergos brak W10 w grub2, po prostu
od razu startuje Antergos a W10 ani śladu w grub2 partycja z W10 jest ale w grub2
brak, co mam zrobić bo ja nie wiem a nie chcę nic po chrzanić.
Za pomoc dziękuje.:wink:


(marcin82) #2

Podaj wynik skryptu bootinfoscript:
https://sourceforge.net/projects/bootinfoscript/ .

Jak go uruchomić masz napisane w pobranych plikach.


(kamaza) #3

Zajrzyj tutaj

Once you are inside your nice new Antergos OS, you may notice that on boot up you are given an option for Antergos or Troubleshooting in grub but NO option for Windows. Don’t freak out your Windows should NOT be gone.

Go into Antergos, find terminal and type in the following command:
sudo os-prober

(if you don’t have os-prober install it using the following: sudo pacman -S os-prober)

Once this is done it should list something similar to what I have below:/dev/sda2@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi

 

Great! You found it. Now to update your grub so that it can see it.
Update grub:
grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

Reboot