Duplex audio w Ubuntu 10.4 x64 - ALSA


(FadeMind) #1

Witam :slight_smile:

Chciałbym słuchać utworów w odtwarzaczu, być online w Skype i jednocześnie słyszeć dźwięk z gry online (Firefox >> quake live). Zapoznałem się z tutorialem: http://forum.ubuntu.pl/showthread.php?t=47909 jednakże po zastosowaniu rozwiązań opisanych w wątku nie uzyskałem zadowalającego rezultatu. A mianowicie :

Sprzęt: Zintegrowana karta dźwiękowa VIA1708S 8 -Channel High Definition Audio CODEC

W ustawieniach

gstreamer-properties

mam wejście/wyjście ustawione na ALSA. zawartość plików systemowych: /etc/asound.conf

# Set default sound card

# Useful so that all settings can be changed to a different card here.

pcm.snd_card {

   type hw

   card 0

}


# Allow mixing of multiple output streams to this device

pcm.dmixer {

   type dmix

   ipc_key 1024

   slave.pcm "snd_card"

   slave {

     # This stuff provides some fixes for latency issues.

     # buffer_size should be set for your audio chipset.

     period_time 0

     period_size 1024

     buffer_size 4096

     # rate 44100

   }


   bindings {

     0 0

     1 1

   }

}


# Allow reading from the default device.

# Also known as record or capture.

pcm.dsnooper {

   type dsnoop

   ipc_key 2048

   slave.pcm "snd_card"


   bindings {

     0 0

     1 1

   }

}


# This is what we want as our default device

# a fully duplex (read/write) audio device.

pcm.duplex {

   type asym

   playback.pcm "dmixer"

   capture.pcm "dsnooper"

}


###################

# CONVERSION PLUG #

###################

# Setting the default pcm device allows the conversion

# rate to be selected on the fly.

# duplex mode allows any alsa enabled app to read/write

# to the dmix plug (Fixes a problem with wine).


pcm.!default {

   type asym

   playback.pcm "dmixer"

   capture.pcm "dsnooper"

}


########

# AOSS #

########

# OSS dsp0 device (OSS needs only output support, duplex will break some stuff)

pcm.dsp0 {

   type plug

   slave.pcm "dmixer"

}


# OSS control for dsp0 (needed?...this might not be useful)

ctl.dsp0 {

   type plug

   slave.pcm "snd_card"

}


# OSS control for dsp0 (default old OSS is mixer0)

ctl.mixer0 {

   type plug

   slave.pcm "snd_card"

}

/etc/esound/esd.conf

[esd]

auto_spawn=1

spawn_options=-terminate -nobeeps -as 2 -d duplex

spawn_wait_ms=100

# default options are used in spawned and non-spawned mode

default_options=

/etc/mpd.conf

ao_driver "alsa09"

ao_driver_options "dev=plug:dmix s51"

~/.asoundrc

pcm.dsp { 

type plug 

slave.pcm "hw:0" 

}

pcm.!default {

type plug

slave.pcm "kombinace"

}


pcm.vystup {

type dmix

ipc_key 1024

slave {

pcm "hw:0,0"

format S32_LE

period_time 0

period_size 1024

buffer_size 8192

rate 44100

}

}


pcm.dsp0 {

type plug

slave.pcm "vystup"

}


pcm.vstup {

type dsnoop

ipc_key 2048

slave {

pcm "hw:0,0"

channels 2

period_size 1024

buffer_size 4096

rate 44100

periods 0

period_time 0

}

bindings {

0 0

0 1

}

}


pcm.kombinace {

type asym

playback.pcm "vystup"

capture.pcm "vstup"

}

jeśli będą wymagane inne wyniki poleceń podam je oczywiście :wink:

Proszę o pomoc :slight_smile:


(system) #2

U mnie w Debianie działa to bez żadnych kombinacji…

Wiesz że cały dźwięk będzie się zlewał.


(FadeMind) #3

W Windowsie jest tak: gra sobie AIMP2 i gram w QL w Firefoxie, Wszystko słychać bez problemów :slight_smile:

W Ubuntu jest tak: muszę wymusić ALSA dla DeaDBeeF, wtedy OSS są wolne, ale i tak jest cisza… gdy uruchomię dodatkowo Kadu, który korzysta z ALSA jest cisza w Kadu, Gdy mam uruchomiony Skype i DeaDBeeF w Skype jest cisza. . Reasumując, jak sprawić by karta dźwiękowa miksowała dźwięk z różnych źródeł.


(roobal) #4

Nie wiem jak to wygląda w Alsie ale np. w OSS4 to co chcesz osiągnąć działa, że tak powiem, fabrycznie i bez kombinacji.

Pozdrawiam!


(marcin82) #5

Co prawda mam inny system, ale też korzystam z ALSY, i wielowątkowość działa bez problemu. Odtwarzacz, skype, dźwięki kadu oraz powiadomienia systemowe działają jednocześnie - brak komunikatu o zajętości urządzenia audio.